دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بزرگوارى، و نابود كننده گُردان نيرومند و شجاعان قوى‏پنجه و
قدرت‏هاىِ استوارْ پايه، ساقى مؤمنان با جام از حوض كوثرِ رسول
قدرتمند امين! سلام بر صاحب عقل كامل و فضيلت‏ها و نعمت‏ها و
كرامت‏ها و عطاها! سلام بر تكْ‏سوار مؤمنان و شير يكتاپرستان و
كشنده مشركان و جانشين فرستاده پروردگار جهانيان، و رحمت و
بركات الهى بر او باد!

سلام بر آن كه خداوند، با جبرئيلْ تأييدش كرد و با ميكائيلْ يارى‏اش
نمود و در دو سرا مقرّبش داشت و به او بخشيد آنچه ديده را روشن
مى‏سازد! و درود خدا بر او و دودمانِ پاك او و بر فرزندان گرامىِ او و بر
امامانِ هدايت؛ آنان‏كه امر به معروف و نهى ا ز منكر كردند و نمازها را
بر ما واجب ساختند و به پرداخت زكاتْ فرمانمان دادند و روزه ماه
رمضان و خواندن قرآن را به‏ما شناساندند.

سلام بر تو، اى امير مؤمنان! سلام بر تو، اى پيشواى دين و رهبر
روسپيدان! سلام بر تو اى درِ خدا، اى چشم بيناى خدا و دست قدرتمند
و گوش شنواى الهى و حكمت بالغه و نعمت سرشار خدا! سلام بر
تقسيم كننده بهشت و دوزخ! سلام بر نعمت الهى بر نيكان و انتقام
خدايى بر تبهكاران! سلام بر سرور پرهيزگاران نيك! سلام بر برادر و
پسر عموى پيامبر خدا و همسر دخترش و آفريده از سرشتش! سلام بر
ريشه كهن و شاخه با كرامت! سلام بر ميوه رسيده (درخت آفرينش)!
سلام بر على، پدر حسن!

سلام بر درخت طوبى و سِدرةُ المنتهى! سلام بر آدم عليه السلام برگزيده خدا و
بر نوح عليه السلام پيامبر خدا و ابراهيم عليه السلام دوست خدا و موسى عليه السلام هم‏سخنِ خدا
و عيسى عليه السلام روح خدا و محمّد صلي الله عليه و آله حبيب خدا و بر پيامبران، صدّيقان،
شهيدان و صالحانى كه ميان اينان‏اند، و چه نيكو رفيقانى هستند آنان!

سلام بر نور نورها و برگزيده پاكان و اركانِ نيكان! سلام بر پدر امامان
پاك! سلام بر ريسمان استوار الهى و طرفدار مقتدر خدا، و رحمت و
بركات خدا بر او باد!

/ 344