دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقتى ديگران سست شدند، تو براى امر خدا به پا خاستى و چون به
لكنت زبان افتادند، تو زبان گشودى و آن‏گاه كه آنان ايستادند، تو با نور
الهى پيش رفتى. هر كه از تو پيروى كرد، هدايت شد. از همه
كم‏حرف‏تر و از همه درستگوتر، و از همه بزرگْ‏انديشه‏تر و از همه
دليرتر و بايقين‏تر و نيكوكارتر و خداشناس‏تر بودى. پيشواى دين
بودى و نخستين بودى، آن‏گاه كه مردم پراكنده شدند و آخرين بودى،
آن‏گاه كه سست گشتند.

براى مؤمنانْ پدرى مهربان بودى و آنان در كفالت تو بودند. بارى را كه
ديگران از برداشتن آن ناتوان بودند، تو بر دوش كشيدى و آنچه را تباه
كردند، تو نگه‏داشتى و آنچه را وا گذاشتند، تو به آن پرداختى. آن‏گاه كه
آنان كنار رفتند، تو آستين همّت بالا زدى و آن‏گاه كه بى‏تاب شدند، تو
والا شدى و آن‏گاه كه شتاب كردند، تو شكيبايى كردى. بر كافرانْ عذابى
ريزان و دمان و سختگير و خشماگين بودى و براى مؤمنانْ چشم و دژ و
نشانه. حجّت و دليل تو كاسته نشد و قلبت به كژى دچار نگشت.
بصيرتت ضعيف نشد و جان و دلت نترسيد.

همچون كوه بودى كه تندبادها آن را از جاى نمى‏جنبانند و توفان‏ها آن
را جابه‏جا نمى‏كنند. آن‏گونه كه پيامبر خدا فرمود، در كار خدا نيرومند
بودى، در نزد خويش فروتن بودى و نزد خدا بس بزرگ! در زمينْ
بزرگ و در آسمانْ با شكوه بودى.

كسى را در تو جاى عيبجويى نبود و نه گوينده‏اى را درباره تو جاى
بدگويى. احدى را در تو طمع براى ناحق نبود و براى هيچ‏كس نزد تو
ملاحظه‏كارى و سازش نبود. ناتوانِ زبون و خوار، نزد تو نيرومند و
عزيزْ بود تا آن كه حقّش را بستانى، و نيرومند عزيزْ نزد تو خوار و
ناتوان بود، تا حق را از او بستانى [و به صاحبش برسانى]. نزديك و دور
در نگاه عادلانه و حقّ تو يكسان بودند. كارِ تو حق بود و راستى و مدارا
و سخنت، حكمِ قاطع بود و حتمى.

فرمان تو حكمت بود و دورانديشى، و انديشه‏ات دانش بود و تصميم.
به وسيله

/ 344