دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلام بر تو، اى آن كه خورشيد براى تو برگشت و از شمعون الصفا
برتر گشتى! سلام بر تو، اى آن كه به بركت نام تو و نام برادرت، خداوندْ
كشتى نوح را نجات داد، آن‏گاه كه آب دريا اطراف آن را فراگرفت و به
تلاطم افكند! سلام بر تو، اى آن كه خداوند به‏سبب تو و برادرت، توبه
آدم را آن‏گاه كه لغزيد، بخشود! سلام بر تو، اى كشتى نجات، كه هر كه
در آن نشست، رَست و هر كه عقب ماند، هلاك شد! سلام بر تو، اى
كسى كه با اژدها و گرگ صحرا سخن گفت! سلام و رحمت و بركات
خدا بر تو باد، اى امير مؤمنان!

سلام بر تو، اى حجّت خدا بر هر كس كه كفر ورزيد و از حق باز گشت!
سلام بر تو اى پيشواى خردمندان! سلام بر تو اى سرچشمه حكمت و
پايان‏بخش كشمكش‏ها! سلام بر تو، اى آن كه دانش قرآن نزد توست!
سلام بر تو، اى ميزان روز حساب! سلام بر تو، اى جدا كننده حكم و
داورى و گوياى با حكم درست و صواب! سلام بر تو، اى صدقه دهنده
انگشتر در محراب!

سلام بر تو، اى آن كه خداوند به وسيله تو در جنگ احزاب، مؤمنان را
كفايت و حمايت كرد! سلام بر تو، اى آن كه يكتاپرستى را براى خدا
خالص ساخت و به سوى او بازگشت! سلام بر تو، اى جنگجوى خيبر
و كَننده درِ خيبر! سلام بر تو، اى آن كه برترينِ انسان‏ها تو را براى
خوابيدن در بسترش فراخواند و تو هم جانت را تسليم مرگ كردى و
پذيرفتى! سلام و رحمت و بركات خدا بر تو، اى آن كه طوبى و
سرمنزل نيك و فرجام خوش از آنِ توست!

سلام بر تو، اى سرپرست نگهبانى دين و سرور بزرگان و سروران!
سلام بر تو، اى صاحب معجزات! سلام بر تو، اى آن كه نامت در
آسمان بر سراپرده‏هاى عرش نگاشته است! سلام بر تو، اى آشكاركننده
شگفتى‏ها و نشانه‏ها! سلام بر تو، اى فرمانده نبردها! سلام بر تو، اى
آگاهى‏بخش از گذشته و آينده! سلام بر تو، اى سخن‏گوينده با گرگان
صحراها!

/ 344