دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلام بر تو، اى پايان‏بخش فهم و خِرد و بيانگر مشكلات! سلام بر
تو، اى آن كه از حمله‏هاى تو در نبرد، فرشتگان آسمان به شگفتى
آمدند! سلام بر تو، اى آن كه با پيامبر نجوا گفتى و پيش از نجوايت
صدقه دادى! سلام و رحمت و بركات خدا بر تو، اى پدر امامان نيكوكار
و سروران خلق!

سلام بر تو در رتبه پس از پيامبر صلي الله عليه و آله ! سلام و رحمت و بركات خدا بر
تو، اى وارث دانش بهترين ارث گذارنده!

سلام بر تو، اى سرور جانشينان! سلام بر تو، اى پيشواى پرهيزگاران!
سلام بر تو، اى پناه گرفتاران! سلام بر تو، اى نگهدارنده مؤمنان! سلام
بر تو، اى آشكار كننده برهان‏ها! سلام بر تو، اى طاها و ياسين! سلام بر
تو، اى ريسمان استوار الهى! سلام بر تو، اى آن كه انگشترت را به بينوا
بخشيدى! سلام بر تو، اى آن كه صخره از دهانه چاه كندى و آب گوارا
آشكار ساختى!

سلام بر تو، اى چشم بيناى خدا در جهانيان و دست گشوده و پرتوان او
و زبان خدا كه در ميان خلايق، از خدا سخن مى‏گويى! سلام بر تو، اى
وارث علم پيامبران و وديعت‏گاه علم اوّلين و آخرين و اى صاحب
لواى حمد و ساقى اولياى خدا از كوثر خاتم انبيا! سلام بر تو اى
پيشواى دين و پيشواى روسپيدان پرهيزگار و پدر امامانِ ستوده و
پسنديده و رحمت و بركات او بر تو باد!

سلام بر نام پسنديده خدا و چهره فروزان الهى و جانب پرتوان خدا و
راه استوار او! سلام بر پيشواى پاك مخلص برگزيده! سلام بر ستاره
درخشان! سلام و رحمت و بركات خدا بر امام ابو الحسن على عليه السلام !

سلام بر پيشوايان هدايت و چراغ‏هاى روشنگر ظلمت و نشانه‏هاى بارز
تقوا و مشعل‏هاى هدايت و صاحبان خِرد و پناه‏هاى مردم، رشته استوار
حق و حجّت خدا بر همه اهل دنيا، و رحمت و بركات الهى بر آنان
باد!

سلام بر روشناى نورها و حجّت‏هاى خداى جبّار و پدر امامان اطهار و

/ 344