دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

4 / 6


مصقلة بن هُبَيره

2787.تاريخ دمشق: مصقلة بن هبيره... از چهره‏هاى سرشناس
مردم عراق و از ياران امام على عليه السلام بود. از سوى ابن عبّاس، حاكم
«اردشير خُرّه» 1 شد.
على عليه السلام او را بر اين‏كه بيت المال و خراج را به عموزادگانش كه سراغ
وى مى‏آمدند مى‏داد، مورد سرزنش قرار داد. نيز گفته‏اند [سرزنش
شدنش [به اين جهت بود كه براى فديه نصاراىِ بنى ناجيه پانصد هزار
از بيت المال داد و همه را [به بيت المال [برنگرداند و نزد معاويه رفت.
2

2788.تهذيب الأحكام ـ به نقل از ابو طفيل ـ: بنى ناجيه قومى
بودند كه در ساحل دريا سكونت داشتند و ادّعاى نسب در قريش
داشتند. مسيحى بودند و مسلمان شدند و دگر بار از اسلام برگشتند.
امير مؤمنان، معقل بن قيس تميمى را در پى آنان فرستاد،
جنگجويانشان را كشت و فرزندانشان را به اسارت گرفت.

آنان را نزد على عليه السلام آورد. مصقلة بن هبيره آنان را به صدهزار درهم
خريد و آزاد كرد و پنجاه هزار [درهم] نزد آن حضرت فرستاد. امام هم
نپذيرفت. او هم اموال را بيرون برد و در خانه‏اش آنها را زير خاك كرد و
به معاويه پيوست. على عليه السلام هم خانه او را ويران كرد، ولى آزادى آنان را
تنفيذ كرد. 3

ر.ك: ج 12، ص 327 (مصقلة بن هبيره).


1 -  يكى از بزرگ‏ترين نواحى فارس، كه اردشير بابكان آن را بنياد نهاد،
و از جمله شهرهاى آن شيراز و ميمند و كازرون بود. (معجم البلدان: 1 / 146)

2 -  تاريخ دمشق: 58/269/7450.

3 - تهذيب‏الأحكام: 10/139/551، أنساب الأشراف: 3/182 .

/ 344