دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عظمت فرمانروايى خدا كه بالا دست توست
بنگر و اين‏كه او بر تو قدرتى دارد كه خودت بر خويشتن ندارى. اين
نگاه، كبر و غرور تو را فرومى‏نشاند و تو را از تندى بازمى‏دارد و آنچه
از عقلت از سرت پريده، به سوى تو باز مى‏گرداند.

مبادا در عظمت الهى با او به رقابت‏پردازى يا در شكوه و قدرتْ
خود را به او همانند سازى، كه خداوند هر جبّارى را خوار و هر
گردنكش فخرفروشى را زبون مى‏سازد. با خدا و مردم، در آنچه به
خودت و كسانت و خانواده‏ات و مردمى كه نسبت به آنان تمايل دارى
مربوط مى‏شود، انصاف داشته باش كه اگر چنين نكنى ستم كرده‏اى و
هركس به بندگان خدا بيداد كند، دادخواهش خداست و نه بندگان او و
خدا با هركس خصم شود، حجّت و دليل او را باطل مى‏سازد. چنين
كسى در حال جنگ با خداست، تا آن كه دست بردارد و توبه كند. و
هيچ چيز مانند ادامه ستم، زمينه‏ساز تغيير نعمت نيست؛ چرا كه
خداوند، دعاى ستمديدگان را مى‏شنود و در كمين ستمگران است و هر
كس چنين باشد، در دنيا و آخرت نابود است.

بايد محبوب‏ترين كارها نزد تو آن باشد كه به حق نزديك‏تر و در
عدالت، فراگيرتر و نسبت به مردمْ همگانى‏تر است. همانا نارضايى
عمومى، رضايت خواص را بى‏اثر مى‏سازد و نارضايى خواص، با
خشنودى همگانى قابل چشم‏پوشى است. هيچ‏كس از مردم براى
زمامدار پر خرج‏تر در هنگام رفاه و كم‏فايده‏تر در وقت گرفتارى و از
انصاف، گريزان‏تر و در خواهش، سِمِج‏تر و هنگام عطا ناسپاس‏تر و
هنگام منع، پوزش ناپذيرتر و در پيشامدهاى تلخ، كم طاقت‏تر از
خواص نيست.

و همانا ستون دين و اكثريت مسلمانان و نيروى ذخيره براى
برخورد با دشمنان، همين توده مردم‏اند. پس هوادارى‏ات نسبت به آنان
باشد و به كارهايى بپرداز كه سودش همگانى‏تر و فرجامش بهتر باشد و
هيچ قدرت و توانى جز از خدا نيست.

بايد دورترين و منفورترين مردم در دستگاه تو كسانى باشند كه
بيشتر از مردم

/ 344