دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عيبجويى مى‏كنند؛ چرا كه در مردم عيب‏هايى است كه
زمامدار، به پوشاندن آنها سزاوارتر است. پس آنچه را از تو پنهان بوده،
آشكار مساز و تا مى‏توانى عيوب مردم را بپوشان تا خداوند هم آنچه را
مى‏خواهى از مردمت پوشيده بماند، بپوشاند.

عقده هر كينه را از دل مردم بگشاى و هر عامل دشمنى را ريشه‏كن
كن «و پوزش را بپذير و حدود را با شبهه‏ها دفع كن [و تا جرمى، قطعى
نيست، كيفر مكن]». هرچه را برايت روشن نيست، ناديده بگير و سخنِ
سخن‏چينان را زود باور مكن، كه سخن‏چين، خيانتگر است، هر چند
خود را به خيرخواهان شبيه سازد.

در مشورت خويش، بخيل را وارد مكن كه جلو احسان را مى‏گيرد و
تو را از فقر مى‏ترساند. ترسو را هم در شوراى خود راه نده كه كارها را
بر تو سست مى‏سازد و مانع اقدام مى‏شود. حريص را هم در مشورتْ
دخيل مكن كه ثروت‏اندوزى ظالمانه را در نظرت مى‏آرايد. همانا بخل،
ستم و حرص، خصلت‏هاى پراكنده‏اى هستند كه بدگمانى به خدا ـ كه
در نهاد اشرار است ـ آنها را يكجا گرد مى‏آورد.

يقين بدان، بدترينْ وزيران تو آنان‏اند كه وزير اشرار بوده‏اند و در
گناهان و جرايم آنان شركت داشته‏اند و كارپرداز آنان در ميان بندگان
خدا بوده‏اند. هرگز مبادا آنان مَحرم راز تو باشند« و شريك در امانت (و
حكومت) تو، آن‏گونه كه در حكومتِ جز تو شركت داشته‏اند و آنان را
به نابودى و پرتگاه و سيه‏روزى كشانده‏اند. هرگز ظاهرسازى آنان
فريبت ندهد»؛ چرا كه آنان ياور تبهكاران و برادر ستمگران و سرچشمه
و معدن هر آزمندى و دغلكارى‏اند و تو بهترين جايگزين براى آنان را
دارى، از كسانى كه همان ادب و نفوذ را دارند؛ كسانى كه كارآزموده‏اند
و با تجاربى كه دارند، بدىِ كار آنان را مى‏شناسند. اينان براى تو هم
كم‏هزينه‏تر، هم يارى كننده‏تر، هم دلباخته‏تر و هم با ديگران
كم‏الفت‏ترند، نه ياور ستمگرى در ستمش بوده‏اند و نه شريك
خطاكارى در گناهش «و سابقه راه و رسم اجحاف و تجاوز به حقوق
مسلمانان و اهل ذمّه را هم ندارند». اينان را ياران ويژه خود در خلوت
و

/ 344