دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آشكار خويش قرار بده.

سپس از آنان كسانى را بيشتر مقدّم بدار كه حقّ تلخ را گوياتر «و در
رفتار منصفانه با ضعيفان محتاط‏تر و در كارهايى كه خدا براى
دوستانش نمى‏پسندد، براى تو كم يارى‏تر باشند. هر چه قدر اين كارها
برايت دلپذيرتر باشند، به يقينْ آنان تو را بر حق آگاه مى‏كنند و به آنچه
سودش به تو باز مى‏گردد، بينايت مى‏سازند». و خود را به پارسايان و
راستان و خردمندان و شريفان بچسبان و آنان را چنان تربيت كن كه
ثناگوى تو نباشند و به ناروا براى كارى كه نكرده‏اى تو را ستايش نكنند؛
چرا كه ستايش بسيار، خودپسندى مى‏آورد و [انسان را] به غرور
نزديك مى‏سازد «و پذيرش اين ستايش‏ها موجب خشم الهى
مى‏شود».

هرگز مباد كه نيكوكار و بدكار در نزد تو يكسان باشند، كه اين روشْ
موجب دل‏سردى نيكوكاران در نيكوكارى‏شان مى‏شود و بدكاران را به
بدكارى گستاخ مى‏سازد. با هر كدام به‏گونه‏اى رفتار كن كه شايسته
آن‏اند. اين ادبى از سوى توست كه خداوند، تو را با آن بهره‏مند مى‏سازد
و همكارانت را هم سود مى‏بخشد.

سپس بدان كه هيچ چيز مانند نيكىِ زمامدار به مردمش و سبك
ساختن هزينه‏ها بر آنان و وادار نكردن ايشان به آنچه كه حقّى بر آنان
ندارد، سبب حسن ظنّ زمامدار به مردم نمى‏شود. در اين مورد بايد
روشى پيش بگيرى كه خوش‏گمانى تو را به مردمت فراهم آورد؛ چرا
كه اين‏گونه حسن ظن، رنج دراز مدتى را از تو دور مى‏سازد.
شايسته‏ترين افراد براى حسن ظنّ تو كسانى‏اند كه نيكى تو به آنان
بيشتر رسيده و آزمون خوبى داده‏اند و سزاوارترين افراد براى بدگمانى
تو آنان‏اند كه از تو بدرفتارى ديده‏اند. «اين موقعيّت را به سود و زيان
خويش بشناس تا بصيرت تو را به كار خوب و خوش‏رفتارى به عموم
مردم بيفزايد و به‏علاوه، موجب پاداش الهى براى تو در قيامت
شود».

هرگز سنّت‏هاى خوبى را كه بزرگان اين امّت به آنها عمل كرده‏اند و
مايه

/ 344