دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همبستگى و بهبود حال مردم بوده، مشكن و هرگز سنّتى را پايه
مگذار كه به آن سنّت‏هاى پيشين آسيب رسانَد، كه آن سنّت‏گذارانْ
پاداش برند و تو با سنّت شكنى‏ات وِزر و وبال برى.

با دانشمندان و حكيمانْ بسيار به گفتگو و هم‏نشينى بپرداز، در راه
استوار سازى آنچه براى صلاح مردم سرزمينت شايسته است و بر پايى
آنچه پيش از تو مردم را به‏پا مى‏داشته است. «چنين روشى حق را پا
برجا و باطل را نابود مى‏سازد و راهنما و الگوى بسنده‏اى است؛ چرا كه
سنّت‏هاى شايسته راهى به‏سوى فرمانبردارى خداوند است».

بدان كه مردمْ طبقات مختلفى‏اند كه برخى جز با برخى ديگر سامان
نمى‏گيرند و هيچ‏گروه از گروه ديگر بى‏نياز نيستند. گروهى سربازان
خدايند، گروهى نويسندگان و منشيان عمومى و خصوصى‏اند، گروهى
قاضيان دادگر و گروهى كارگزاران با انصاف و شفيق‏اند. برخى
جزيه‏پردازان از اهل ذمّه و ماليات‏دهندگان مسلمان، گروهى بازرگانان و
صنعتگران‏اند، و برخى طبقات پايين از نيازمندان و تهيدستان‏اند.
خداوند براى هر طبقه سهمى معيّن كرده و در كتاب خويش يا سنّت
پيامبرش و يا پيمانى كه نزد ما محفوظ است، حدّ و مرز واجبى را
مشخّص ساخته است.

سپاهيان به اذن خدا دژهاى مردم و زيور زمامداران و قدرت دين و
راه امنيّت و آرامش جامعه‏اند و مردم جز در سايه آنان پايدار نمى‏مانند.
پايدارى سپاهيان نيز جز با خراجى كه خداوند براى آنان قرار داده
نيست، تا با آن ساز و برگ جهاد با دشمنان را فراهم آورند و بر آن تكيه
كنند و پشتوانه تأمين نيازهايشان باشد.

سپس بقا و پايدارى براى اين دو صنف (مردم و سپاهيان) نيست،
مگر با صنف سومى از قضات و كارگزاران و نويسندگان كه كارها را
استوار ساخته، انصاف را آشكار مى‏نمايند و منافع مردم را فراهم
مى‏سازند و در كارهاى خاص و عمومى

/ 344