دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حكومت برقرار باشد».
پس به كارهاى آنان چه در مركز حكومت خود و چه در اطراف و
شهرهاى ديگر رسيدگى كن.

با اين حال، بدان كه در بسيارى از اينان، سختگيرى‏هاى بى‏حدّ،
بخل‏هاى زننده، احتكار منافع و بى‏انصافى و زور در داد و ستدها وجود
دارد و اين، براى عموم مردم زيانبخش و بر زمامداران مايه ننگ است.
پس از احتكار جلوگيرى كن، كه پيامبرخدا از آن نهى كرده است. خريد
و فروش، بايد داد و ستدى آسان باشد، با سنگ و ترازوهاى عادلانه و
نرخ‏هايى كه اجحاف به دو طرف فروشنده و خريدار نشود. پس هر
كس كه پس از نهى تو احتكار كرد، او را كيفر و عقوبت كن، ولى نه با
زياده‏روى، «كه پيامبر خدا چنين كرد».

سپس، خدا را خدا را در طبقه پايين اجتماع، از بيچارگان، بينوايان،
نيازمندان و گرفتاران و زمينگيران! چرا كه در اين طبقه قناعت‏پيشگانى
عفيف و آبرومند هستند. خدا را نسبت به حقّى كه در اين باره از تو
خواسته، منظور دار و از غَلاّت و درآمد زمين‏هايى كه غنيمت اسلام
است، در هر شهر، سهمى براى آنان قرار بده. همانا دورتر، همان
سهمى را دارد كه نزديك‏تر دارد و رعايت حقّ همه بر عهده توست.

مبادا هيچ فكرى تو را از آنان غافل سازد؛ زيرا پرداختن به كارهاى
فراوان و مهم، عذرى براى تضييع حقوق كوچك نيست. پس فكرت را
از آنان دور نساز و متكبّرانه روى از آنان برمتاب «و به‏خاطر خدا
فروتنى كن تا خداوند تو را بالا برَد، و بال عنايت براى ضعيفان
بگستران و چنان وانمود كن كه به اين شيوه رفتار، نيازمندى» و به آن
دسته از كارهايشان كه هرگز گزارش آن به تو نمى‏رسد، رسيدگى كن؛
كارهاى كسانى كه چشم‏ها آنان را ناچيز مى‏بينند و مردانْ ايشان را حقير
مى‏شمرند. گروهى مورد اعتماد و خداترس و فروتن را بگمار كه نيازها
و كارهايشان را به اطلاع تو برسانند و درباره آنان چنان رفتار كن كه روز
ديدار خدا عذرى داشته باشى، كه اينان بيش از ديگران به انصاف
نيازمندند. پس با اداى حق

/ 344