دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تو هزينه و زحمتى ندارد. يا
شكايت از يك ظلم است، يا درخواست انصاف! «پس از آنچه برايت
توصيف كردم، بهره‏گير و به آنچه بهره و سعادت تو در آن است، بسنده
كن، إن شاء اللّه‏!».

سپس [بدان كه] زمامداران را افراد ويژه، خصوصى و نزديكانى
است كه انحصارطلبى و سودپرستى و كم‏انصافى دارند. ريشه آنان را با
قطع ريشه‏هاى اين مفاسد از بيخ برآور. هرگز به هيچ‏يك از
حاشيه‏نشينان و نزديكانت زمينى نبخش. نبايد كسى به اين طمع افتد كه
قراردادى با تو بندد كه به مردم در حقّ آب، زيان برساند يا در كارى
مشترك با ديگران، بار خود را بر دوش آنان بگذارند و درنتيجه،
سودش عايد آنان شود و ننگ و عارش در دنيا و آخرت بر گردن تو
افتد.

«آن‏جا كه كارها به داورى تو مى‏انجامد، به عدالت حكم كن» و در
اجراى حق و عدالت، بين دور و نزديك فرق مگذار و در اين كار صبور
باش و خدا را در نظر آر. با خويشانت نيز چنين كن، به هر كجا كه
بينجامد! و آن‏جا هم كه اين كار بر تو گران آيد، فرجامش را در نظر
داشته باش كه سرانجامش پسنديده است.

اگر مردم در كارى گمان ستم درباره‏ات داشتند، عذر خويش را براى
آنان بازگوى و با اين روشنگرى، بدبينى آنان را از خودت برگردان. در
اين كار، هم رياضتى براى توست، هم مهرورزى به مردم، و هم عذر
آوردنى است كه تو را به خواسته‏ات در استوار داشتن مردم بر حق، با
نرمش و نيكويى مى‏رساند.

اگر دشمنت تو را به صلحى پسنديده فرا خواند، آن را رد نكن؛ چرا
كه در صلح، هم آسايشى براى سپاهيان توست، هم آرامشى براى فكر
تو، هم امنيت كشور. امّا بسيار بهوش باش، آن‏جا كه دشمن تو در پى
صلح‏جويى، گام به پيش بگذارد؛ چراكه چه بسا دشمنْ نزديك مى‏شود
تا اغفال كند. پس اختيار كن و راه هر خطر احتمالى را ببند و در همه
كارها تكيه بر خداوند است».

اگر بين تو و دشمنت مشكلى پيش آمد كه ناچار شدى پيمان صلح
ببندى يا

/ 344