دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همانا مرگ تو
جهانى را درهم شكست و جهانى را خوش‏حال كرد. گريه كنندگان بر
چنين كسى بگريند. آيا كسى چون مالك هست؟!». 1

2813.الإختصاص ـ به نقل از عوانه ـ: چون خبر جان باختن
مالك اشتر به على بن ابى طالب عليه السلام رسيد، بر منبر رفت و خطبه خواند و
فرمود: «آگاه باشيد! همانا مالك اشتر درگذشت و به پيمانش وفا كرد و
به ديدار پروردگارش شتافت. رحمت خدا بر مالك! اگر كوه بود، يگانه
بود و اگر سنگ بود، با صلابت بود. اجر او با خدا. مالك چه بود؟ آيا
زنان مى‏توانند همچو او بزايند؟! آيا كسى مثل او هست؟!».

راوى گويد: چون فرود آمد و به خانه رفت، مردانى از قريش به نزد
او آمدند و گفتند: خيلى براى او بى‏تابى كردى و ناليدى. او كه مُرد.
فرمود: «به خدا سوگند، مرگ او اهل مغرب را عزّت بخشيد و اهل
مشرق را خوار كرد. چند روز بر او مى‏گريست و بسيار در فقدان او
اندوهناك بود و مى‏فرمود: «ديگر مانند او را هرگز نخواهم ديد!». 2

2814.الغارات ـ به نقل از صعصعة بن صُوحان ـ: چون خبر
مرگ مالك اشتر به على عليه السلام رسيد، گفت: «إنا للّه‏ و إنا إليه راجعون! حمد،
سزاوار خداوند است كه پروردگار جهانيان است. پروردگارا! همانا من
اين مصيبت را [براى پاداش بردن [نزد تو به حساب مى‏گذارم، كه به
يقين، مرگ او از مصيبت‏هاى روزگار است. خدا مالك را رحمت كند،
كه به عهدش وفا كرد و جان باخت و به ديدار پروردگارش شتافت! با
اين حال ما پس از رحلت پيامبر خدا كه بزرگ‏ترين مصيبت‏هاست،
خود را آماده كرده بوديم كه بر هر مصيبتى شكيبا باشيم». 3


1 -  الغارات: 1/265،
الأمالى، مفيد: 83/4، الاختصاص: 83 ، بحارالأنوار: 82/130/9.

2 - 
الاختصاص: 81، بحارالأنوار: 33/591/735.

3 -  الغارات:
1/264، الأمالى ،مفيد: 83/4 .

/ 344