دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بودم. جز با حمله، پاداشى نخواهد بود. [اى مردم!] از
خدا پروا كنيد و امامتان را پاسخ دهيد و دعوتش را يارى كرده، با
دشمنش بستيزيد. اى امير مؤمنان! من به‏سوى جنگ مى‏روم.

به گفته راوى، على عليه السلام منادىِ خود (سعد) را فرمان داد تا در ميان
مردم جار زند: هلا! همراه مالك بن كعب به سوى مصر روان شويد.
وى خارج شد. على عليه السلام هم با او خارج شد. نگاه كرد، ديد تنها دو هزار
نفر بيرون شدند. فرمود: «حركت كن. به خدا سوگند، فكر نمى‏كنم به
آنان برسى مگر وقتى كه كارشان تمام شده باشد».

مالكْ آنان را حركت داد و پنج [هزار [شدند. چون امام عليه السلام خبر
يافت كه مصر فتح شده و محمّد بن ابى بكر به شهادت رسيده است،
عبدالرحمان بن شريح شبامى را به‏سوى مالك بن كعب فرستاد و او را
از ميان راه برگرداند. 1

7 / 5

شهادت محمّد بن ابى بكر

امام عليه السلام در سال 36 هجرى به پيشنهاد عبد اللّه‏ بن جعفر، محمّد بن
ابى بكر را به استاندارى مصر گماشت و اين پس از عزل قيس بن سعد
از آن‏جا بود. 2
از اين‏رو، محمّد بن ابى بكر در جنگ صِفّين حضور نداشت. 3
محمّد بن ابى بكر بر كسانى كه تفكّر و گرايش عثمانى داشتند،
سخت گرفت. تاريخ الطبرى : 5 / 94 و 95 ،


1 - تاريخ الطبرى: 5/108، الغارات: 1/289. نيز، ر. ك: الكامل فى
التاريخ: 2/413.

2 -  تاريخ الطبرى: 4/554، الكامل فى التاريخ: 2/356، الغارات: 1/219.

3 -  تاريخ
الطبرى: 4/557، الكامل فى التاريخ: 2/357، الغارات: 1/254.

4 - 

/ 344