دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 7

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكامل فى التاريخ : 2 / 357 ؛ الغارات :
1 / 254 . آنان نيز پس از آنچه در صفّين گذشت و كار به حكميّت
انجاميد، بر ضدّ محمّد بن ابى بكر نافرمانى و شورش كرده، 1 عرصه را بر او تنگ كردند. 2 معاويه و عمرو عاص، فرصت را غنيمت
شمرده، به حمايت شورشيان پرداختند. 3 نزديك بود كه كارها در مصر از هم بپاشد و اين اقليم از قلمرو
حاكميت دولت اسلامى بيرون رود. از اين‏رو، امام على عليه السلام مالك اشتر را
به جاى او تعيين كرد تا آتش شعله‏ور فتنه آن‏جا را فرو نشاند؛ 4ليكن اين ياور
بى‏نظير و نمونه، با روشى مزوّرانه و كثيف كه معاويه به كار بست، به
شهادت رسيد. امام عليه السلام محمّد را دوباره به آن‏جا بازگرداند. 5

معاويه، عمرو عاص را همراه با گروهى براى كمك به ياغيان
فرستاد. 6
عمرو عاص، چون در زمان خلافت عمر مصر را گشوده بود، 7 در آن‏جا نفوذ داشت.
برخوردهايى پيش آمد كه كنانه در آن به شهادت رسيد. او را محمّد در
رأس دوهزار نفر براى رويارويى با عمرو عاص فرستاده بود. 8 اين سبب شد
كه ياران محمّد بن ابى بكر، امير خود را تنها گذاشتند، 9 او هم به چنگ دشمن
افتاد. از سوى ديگر، يارى‏خواهى امام عليه السلام از مردم كوفه براى پشتيبانى
محمّد، بى‏فايده بود. 10 كار به آن‏جا كشيد كه معاوية بن خديج، محمّد
بن ابى بكر را داخل پوست الاغ مُرده بگذارد و


1 -  الغارات:
1/254.

2 -  تاريخ الطبرى: 5/95، الكامل فى التاريخ:
2/410، الغارات: 1/254.

3 -  الغارات: 1/276، تاريخ الطبرى:
5/94.

4 - الأمالى
،مفيد: 79/4، الغارات: 1/257 ـ 259، أنساب الأشراف: 3/167 و 168.

5 -  نهج‏البلاغة:
نامه 34، الغارات: 1/268 و 269، أنساب الأشراف: 3/168 و 169.

6 -  أنساب الأشراف: 3/170، تاريخ الطبرى: 5/100، مروج الذهب: 2/420.

7 - تاريخ
الطبرى: 4/104 ـ 111، الكامل فى التاريخ: 2/174ـ177.

8 -  تاريخ
الطبرى: 5/103، الكامل فى التاريخ: 2/412، أنساب الأشراف: 3/171.

9 - أنساب الأشراف:
3/170، تاريخ الطبرى: 5/103 و 104، مروج الذهب: 2/420.

10 -  تاريخ الطبرى: 5/107، الكامل فى التاريخ: 2/413 و 414،
أنساب الأشراف: 3/170.

/ 344