دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3358 .امام على عليه السلام : سلمان به من گفت كم‏تر اتّفاق افتاد
هنگامى كه من با پيامبر خدا هستم، تو نزد او بيايى، جز آن كه بين
شانه‏هايم زده و فرموده است: «اى سلمان! اين و حزبش،
رستگاران‏اند». 1

3359 .امام على عليه السلام : سلمان الخير براى من نقل كرد و گفت: اى
ابوالحسن! نشده است من نزد پيامبر خدا باشم و تو بيايى، جز آن كه
فرموده است: «اى سلمان! اين و حزبش در روز قيامت، رستگاران‏اند».
2

2 / 4 ـ 15

فرمانبرى از او فرمانبرى از خدا

3360 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آن كه مرا فرمان بَرَد، خدا را فرمان برده، و
آن كه مرا نافرمانى كند، خدا را نافرمانى كرده است، و آن كه على را
فرمان برَد، مرا فرمان برده، و آن كه على را نافرمانى كند، مرا نافرمانى
كرده است. 3

3361 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آن كه على را فرمان برَد، مرا فرمان بُرده، و
آن كه على را نافرمانى كند، مرا نافرمانى كرده است، و آن كه مرا
نافرمانى كند، خدا را نافرمانى كرده است. آن كه على را دوست دارد،
مرا دوست داشته، و آن كه مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته
است. 4

3362 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: آن كه مرا فرمان بَرَد، خدا
را فرمان برده، و آن‏كه مرا نافرمانى كند، خدا را نافرمانى كرده است، و
آن كه تو را فرمان بَرَد، مرا فرمان برده، و آن كه تو را نافرمانى كند، مرا
نافرمانى كرده است. 5


1 - تاريخ دمشق: 42/332، النور المشتعل: 254/70، شواهد التنزيل:
1/88/107 .

2 -  الأمالى، صدوق: 579/795، بشارة المصطفى: 178، بحارالأنوار: 40/7/16 .

3 - المستدرك على الصحيحين: 3/131/4617، تاريخ دمشق:
42/307/8848 .

4 -  تاريخ دمشق: 42/270/

8800 . نيز، ر. ك: الاحتجاج: 2/27/150 .

5 - المستدرك على الصحيحين: 3/139/4641، تاريخ دمشق:
42/306/8847 و 8846 .

/ 458