دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3465 .الرياض النضرة ـبه نقل از جابرـ: پيامبر خدا به
على عليه السلام فرمود: «از عمران بن حصين، عيادت كن كه بيمار است».
على عليه السلام به ديدار وى رفت و معاذ و ابو هريره، نزد او بودند. عمران،
چشم بر على عليه السلام تيز كرد و گفت: از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: «نگاه
كردن به على، عبادت است». 1

3466 .تاريخ دمشق ـبه نقل از عايشه‏ـ: به پدرم گفتم: تو را
مى‏بينم كه به على بن ابى طالب، نگاه طولانى مى‏كنى؟! در پاسخم گفت:
دختركم! از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: «نگاه كردن به چهره على،
عبادت است». 2

3467 .جامع الأحاديث ـبه نقل از عايشه‏ـ: على بن ابى طالب،
در بيمارى پدرم كه در آن درگذشت، بر وى وارد شد. پدرم شروع به
نگاه كردن او كرد و چشم از او برنمى‏داشت. هنگامى كه على عليه السلام بيرون
رفت، گفتم: پدر! ديدم كه به على نگاه مى‏كردى و چشم از وى بر
نمى‏داشتى؟! گفت: دختركم! اگر چنين كارى مى‏كنم، به دليل آن است
كه از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: «نگاه كردن به على، عبادت است».
3

3468 .تاريخ دمشق ـبه نقل از يونس، آزاد شده رشيدـ: من
بالاى سرِ مأمون ايستاده بودم و يحيى بن اكثم قاضى، 4 نزد وى بود. از على عليه السلام و
فضايلش ياد كردند. مأمون گفت: از رشيد شنيدم كه مى‏گفت از مهدى
شنيدم كه مى‏گفت از منصور شنيدم كه مى‏گفت از پدرم شنيدم كه
مى‏گفت از جدّم شنيدم كه مى‏گفت از ابن


1 -  الرياض النضرة: 3/197، ذخائر العقبى:

171 . نيز، ر.
ك: المناقب: 361/374 .

2 - تاريخ دمشق: 42/350/8933 و 8932، الرياض النضرة: 3/196 .

3 -  جامع الأحاديث: 249/12، مائة منقبة: 138/84 .

4 -  يحيى بن اكثم،
قاضى وقت مأمون، هفتمين خليفه عبّاسى است. يحيى، قاضى بصره و نيز قاضى‏القضات
بغداد بود. مأمون، فرزند هارون الرشيد، پنجمين خليفه عبّاسى بود، مهدى سومين خليفه و
منصور، دومين خليفه عبّاسى به شمار مى‏آيد. پدر منصور، محمّد و كنيه‏اش ابو جعفر بود.
محمّد، فرزند على و على، فرزند عبد اللّه‏ بن عبّاس بود.

/ 458