دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فراخوانده شوم، فراخوانده مى‏شوى، و هرگاه خوشامد گفته شوم،
خوشامد گفته خواهى شد! 1
ر.ك: ج 9، ص 492 (صاحب بيرق پيامبر).

2 / 6 ـ 3

صاحب حوض من (كوثر)

3493 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : على بن ابى طالب، صاحب حوض كوثر
من در روز قيامت است. 2

3494 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على!... تو صاحب حوض منى. 3

3495 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : على بن ابى طالب،... صاحب حوض من و
شفاعت من است. 4

3496 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : فردا در روز قيامت، على بن ابى طالب با
من بر سرِ حوض من است، صاحب پرچم من است و فردا در كنار من،
متصدّى كليدهاى بهشت پروردگارم است. 5

3497 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! تو فردا همراه من در كنار حوض
و همراه من در مقام محمود خواهى بود. 6

3498 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : على بن ابى طالب در روز قيامت، امين من
بر حوض


1 -  فضائل الصحابة: 2/663/1131، تاريخ دمشق:
42/53/8389 .

2 -  المعجم الأوسط: 1/67/188، المناقب: 310/308 .

3 - 
عيون أخبار الرضا: 1/294/47، الأمالى، صدوق: 116/101 و 278/309 .

4 -  الأمالى، صدوق: 175/178، بشارة المصطفى: 198 .

5 -  تاريخ بغداد:
14/99/7441 .

6 - الأمالى، صدوق: 411/533، بشارة
المصطفى: 55 .

/ 458