دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من است و دارنده پرچم من و كمكْ‏كار من در قيامت در
تصدّى كليدهاى گنجينه‏هاى بهشت پروردگارم است. 1

3499 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى فاطمه! من فرداى قيامت، على را بر
حوض خود خواهم گمارد. هر كس از امّتم را كه بشناسد، آب مى‏دهد.
2

3500 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : در خصوص على، پنج چيز به من داده
شده است كه از دنيا و هر آنچه در آن است، برايم دوست داشتنى‏تر
است... وامّا سومى آن: او در پايان حوضِ من خواهد ايستاد و هر كس
از امّت مرا كه بشناسد، سيراب خواهد كرد. 3

3501 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! از پروردگارم در خصوص تو پنج
ويژگى خواستم كه به من داد... و امّا چهارمين آن: از پروردگارم
خواستم كه تو امّتم را از حوضم سيراب كنى و خدا آن را اجابت كرد.
4

3502 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: تو فردا جانشين من بر
حوضى، و تو اوّلين كسى هستى كه در حوض بر من وارد مى‏شود. 5

3503 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: تو اوّلين كس هستى كه بر
حوض من وارد مى‏شوى و دوستدارانت را از آن سيراب مى‏كنى و
دشمنانت را از آن مى‏رانى. 6

3504 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: تو فردا جانشين من بر
حوضى و منافقان را از آن مى‏رانى، و تو اوّلين كسى هستى كه در
حوض بر من وارد مى‏شوى. 7


1 - بشارة المصطفى:
200 .

2 -  مناقب على بن أبى طالب: 151/188، الفضائل: 102 .

3 - فضائل الصحابة: 2/661/1127،
ذخائر العقبى: 155 .

4 -  المناقب: 293/280، فرائد السمطين: 1/106/75، كنز العمّال: 13/152/36476 .

5 - 
الأمالى، صدوق: 156/150، بشارة المصطفى: 155، كنز الفوائد: 2/179 .

6 - عيون أخبار الرضا: 1/304/63، بشارة المصطفى:

221 .
نيز، ر. ك: تفسير فرات: 172/219 .

7 -  المناقب: 129/143، الصراط المستقيم:
1/200 .

/ 458