دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3505 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـبه على عليه السلام ـ: اى على! در روز قيامت،
همراه تو عصايى از عصاهاى بهشت خواهد بود كه با آن، منافقان را از
حوض من دور مى‏كنى. 1

3506 . پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : سوگند به آن كه جانم به دست اوست، تو
در روز قيامت، با عصايى از چوب تَمشك، دور كننده منافقان از
حوض منى و همان‏گونه كه شترِ آواره را از آبْ دور مى‏كنند، آنان را
مى‏رانى. گويى من اكنون جايگاه تو را در كنار حوضم مى‏بينم. 2

3507 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! تو و پيروانت بر حوض هستيد.
هر كس را كه دوست داشتيد، سيرابش مى‏كنيد، و هر كس را كه
دوستش نداشتيد، منع مى‏كنيد. 3

3508 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : من در كنار حوض بر شما امّتم وارد
مى‏شوم و تو ـ اى على ـ ساقى آنى. 4

3509 .امام حسن عليه السلام ـبه معاوية بن حديج‏ـ: آيا تو دشنام
دهنده به على عليه السلام نزد فرزند جگرخوارى؟ بدان كه اگر در حوض به او
وارد شوى ـكه فكر نمى‏كنم وارد شوى، او را دامن به كمر بسته و
آستينْ بالا زده خواهى يافت كه كافران و منافقان را از حوض پيامبر
خدا مى‏راند، همان‏گونه كه شتر غريبه را از شتران خود مى‏رانند. اين،
سخن ابو القاسم، راستگوى تصديق شده است. 5

3510 .امام على عليه السلام : با اين دو دست كوتاهم درفش‏هاى كافران و
منافقان را از حوض‏پيامبرخدا دور خواهم كرد، چنان‏كه شترغريبه را از
آبشخور، دور مى‏سازند. 6


1 - المعجم الصغير: 2/89، ذخائر العقبى: 163، الصواعق
المحرقة: 174 .

2 -  تاريخ
دمشق: 42/140/8525 و 42 / 139/8524، المناقب: 109/116 .

3 - الأمالى، صدوق: 657/891، بشارة المصطفى:
181، فضائل الشيعة: 56/17 .

4 -  مقتل الحسين: 1/94، فرائد السمطين:
2/321/572، العدد القويّة: 88/153 .

5 -  المعجم الكبير:
3/82/2727 و 3 / 92/2758، المستدرك على الصحيحين: 3/148/4669 .

6 -  فضائل الصحابة: 2/677/1157، المعجم الأوسط:
5/225/5153 .

/ 458