دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بدى هستى. پس از من، هرگز كافر نخواهى شد و با
تو بيرق حمد است؛ پيشاپيش منى و از حوضم دفاع خواهى كرد».

آن‏گاه ابن عبّاس از خودش افزود: على عليه السلام به دامادى پيامبر خدا، و
برترى در قبيله، بخشش اموال، آگاهى به تنزيل، فقاهت در تأويل آن و
برترى برهمگِنان، دست يافت. 1

2 / 7 ـ 6

خداوند، هفت ويژگى درباره تو به من داد

3563 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! خداوند ـتبارك و تعالى ـ درباره
تو هفت ويژگى به من بخشيد: تو اوّلين كسى هستى كه با من گورش
شكافته مى‏گردد؛ تو اوّلين كسى هستى كه با من بر پل صراط
مى‏ايستى؛ و تو اوّلين كسى هستى كه هرگاه پوشانده شوم، پوشانده
شوى؛ و خوشامد گفته مى‏شوى، هرگاه كه من خوشامد گفته شوم؛ و
تو اوّلين كسى هستى كه با من در علّيين سُكنا خواهى گزيد؛ و تو اوّلين
كسى هستى كه با من از رحيق (باده) مُهر شده كه مُهر آن مُشك است،
خواهى نوشيد. 2

3564 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى فاطمه! خداوند در خصوص على،
هفت ويژگى به من داد: او اوّلين كسى است كه همراه من قبرش شكافته
خواهد شد؛ و اوّلين كسى است كه با من بر پل صراط خواهد ايستاد و
به آتش خواهد گفت: «اين را بگير و آن را واگذار»؛ و اوّلين كسى است
كه وقتى پوشانده شوم، پوشانده خواهد شد؛ و اوّلين كسى است كه با
من در سمت راست عرش، خواهد ايستاد؛ و اوّلين كسى است كه با
من، درِ بهشت را خواهد كوبيد؛ واوّلين كسى است كه با من در علّيين،
سُكنا خواهد


1 -  كنز العمّال: 13/117/36378 .

2 -  كتاب من لا يحضره الفقيه: 4/374/5762، الخصال:
342/5 .

/ 458