دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3572 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على!... تو همراه منى در هنگامى كه
در مقام محمود 1 (جايگاه ستوده)
مى‏ايستم دوستدارانمان را شفاعت مى‏كنى و شفاعت تو پذيرفته
مى‏شود. 2

3573 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى مردم! من بشارت دهنده و هشدار
دهنده‏ام. من پيامبرِ امّى‏ام. من از سوى خداونددرباره كسى به شما
خبر مى‏دهم كه گوشت او از گوشت من و خون او از خون من است. او
چنته دانش است. او كسى است كه خداوند از بين اين امّت، انتخاب
كرد و برگزيد و هدايت كرد و ولىّ او شد. من و او را آفريد و مرا به
پيامبرى برترى بخشيد و او را به تبليغ از طرف من برترى داد. مرا شهر
دانش قرار داد و او را دروازه آن گردانْد. او را خزانه دانش و جايگاه اخذ
احكام قرار داد و به وصى بودن، ويژه‏اش گردانْد و كارش را آشكار
ساخت و از دشمنى با او برحذر داشت. آن كه را دوستش مى‏دارد،
مقرّب گردانْد، پيروانش را بخشيد و همه مردم را به فرمانبرى از او
دستور داد.

خداوند مى‏فرمايد: «آن كه وى را دشمن دارد، مرا دشمن داشته، و
آن كه وى را دوست بدارد، مرا دوست داشته است. آن كه با او دشمنى
ورزد، با من دشمنى ورزيده، و آن كه با او مخالفت كند، با من مخالفت
كرده است. آن كه او را نافرمانى كند، مرا نافرمانى كرده و آن كه او را آزار
دهد، مرا آزار داده است. آن كه بر او خشم گيرد، بر من خشم گرفته، و
آن كه او را دوست بدارد، مرا دوست داشته است. آن كه بر او قصد بد
كند، مرا قصد بد كرده، و آن كه به او نيرنگ بزند، به من نيرنگ زده، و
آن‏كه او را يارى كند، مرا يارى كرده است». 3

3574 .پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! تو حجّت خدايى. تو باب خدايى.
تو راه به سوى


1 -  اشاره به آيه 79 از سوره اسراء .

2 - عيون أخبار الرضا: 1/304/63، بشارة المصطفى: 221 .

3 -  الأمالى، طوسى: 118/185،
بشارة المصطفى: 65 و 110، الفضائل: 6 .

/ 458