4 .دفاع از حقّ مردم - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همواره به ضرورت دفاع از مظلوم و مخالفت با ظالم، فرا
مى‏خواند.

4 .دفاع از حقّ مردم

هنگامى كه فضايى ناسالم بر جامعه سايه افكنَد و تبليغات مسموم
و مخالف، به ناحق، گروهى از مردم را كنار گذارند و بر گروهى ديگر
ستم روا دارند و ناشايستگان بر زمام حكومتْ چنگ زنند و قدرت
اداره جامعه را به دست گيرند و شايستگان را كنار گذاشته، از صحنه
زندگى دور كنند، گناه آن بر گردن جامعه است؛ چون راه ستم را
بازگذاشته و با پيروى از آنان و تكيه كردن به آنان، حقّ خود را ضايع
كرده است.

مبارزه با اين فضاى آلوده و بازگرداندن حق به جاى خود، دفاع از
حقّ مردم است و چه كسى در اين ترديد دارد كه على عليه السلام شايسته‏ترين و
با كفايت‏ترين بود؟ آيا عمر بن خطّاب نگفت كه «وى شايسته‏ترينِ شما
براى هدايت شما بر راه حق است» 1 ؟ پس مردم در گستره حضورشان چه بايد بكنند؟
هنگامى كه امام عليه السلام خويش را معرّفى مى‏كند و از شايستگى‏ها و
لياقت‏هايش سخن مى‏گويد، در واقع از حقّ ثابت مردم دفاع مى‏كند؛ از
حقّ شناخت شايسته‏ترين و به حاكميت رساندن صالح‏ترين فرد.

اين نكته و امثال آن، راز سخن گفتن على عليه السلام از خودش را
مى‏نمايانَد. به عبارت ديگر، در اين موارد، على بن ابى طالب از «امام
على عليه السلام » سخن مى‏گويد؛ از شايسته‏ترين انسانى كه بايد زمام امور را به
دست بگيرد.

5 .دفاع از خود در برابر هجوم گسترده تبليغاتى

با اين حال، مهم‏تر از همه آنچه كه به عنوان دليل براى انگيزه امير
مؤمنان براى


ج 3، ص 118 (شايستگان خلافت از
ديدگاه عمر).

/ 458