دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقتى حزب «طُلَقاء (آزاد شدگان پيامبر)» بر زندگى مسلمانان
چنگ افكند و در روزگار خليفه سوم، گام‏هايش را استوار ساخت،
حجم دروغ‏ها و تهمت‏ها فزون شد و از هر سو و بويژه از شام، سرازير
گشت تا فضايى آلوده به وجود آيد و در آن، حقايقْ دگرگون شود و
حق‏مداران و ياوران حق و بويژه امير مؤمنان در محاصره قرار گيرند.
1

امام عليه السلام در برابر همه اين دروغ‏ها و تهمت‏ها و سيل نيرنگ‏ها و
اتّهام‏ها و دگرگون‏سازى و كتمان حقايق ـ امواجى كه از كاخ سرتاسر
نيرنگ و حيله معاويه سرچشمه مى‏گرفتند و زاييده اصرار جاهلى
معاويه بر افساد ذهن‏ها و آلوده سازى خِرَدها بودند ـ ايستاد.

و از آن جا كه معاويه مى‏دانست شخصيت على عليه السلام مى‏تواند از پشتِ
انبوه ابرهاى تاريك و متراكم تبليغات مخالف، سر برآورَد و بر حيات
سياسى ـ اجتماعى بتابد و ابرها را كنار بزند، تمام توان و اراده و تصميم
خود را متوجّه كوبيدن شخصيت وى كرد و خود به هر مقدار كه
توانست، از على عليه السلام بدگويى نمود و در اين جنگ كينه‏توزانه و ويرانگر،
هر وسيله‏اى را به كار گرفت و تا آن جا پيش رفت كه نفرين فرستادن بر
على عليه السلام را در نمازها واجب گردانْد.

على عليه السلام در مبارزه با اين فضاى انباشته از دروغ، تهمت و گم‏راه
سازى كه تارهاى تبليغات دشمنانه همه جا چنگ انداخته بود، چه بايد
مى‏كرد؟ او در پيش روى خود، راهى جز بيان فضايل خويش و پرده
بردارى از بدى‏ها و فضيحت‏هاى حزب «طلقاء» نمى‏ديد.

اندك چيزى كه امام عليه السلام در بيان فضايلش گفته، براى مواجهه با اين
فضاى مسموم و دشوار بود و على رغم ضرورت اين كار، كارى مهم،
سخت و طاقت‏سوز بود و از


ر.ك: ج 6، ص 15 (نبرد تبليغاتى).

/ 458