دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 / 1 ـ 3


همچون بازو براى شانه

3593 .امام على عليه السلام : رابطه من با پيامبر خدا، همچون رابطه بازو و
شانه، و مانند ساعد و بازو، و همچون كف دست و ساعد بود. در
خُردسالى تربيتم كرد و در بزرگى برادرم ساخت. 1

3 / 1 ـ 4

همچون پرتوى از نور

3594 .امام على عليه السلام : من نسبت به پيامبر خدا، مثل نور از نور 2و ساعد از بازويم. 3

3595 .امام على عليه السلام : من نسبت به احمد، مثل نور از نورم. 4

3596 .امام صادق عليه السلام ـبه محمّد بن حرب هلالى‏ـ: على عليه السلام
توسط پيامبر خدا شرف يافت و به وسيله او بلندْ جايگاه شد... آيا
نمى‏دانى كه در تاريكى، با چراغ، راه جُسته مى‏شود و فرع، از اصل،
نشئت مى‏گيرد؟

على عليه السلام گفته است: «من نسبت به احمد، مثل نور از نورم». آيا
نمى‏دانى كه محمّد و على ـكه درودهاى خدا بر آن دو باد، هزار سال
پيش از آفرينش مردم، دو نور در پيشگاه خدا بودند و هنگامى كه
فرشتگانْ آن نور را ديدند، براى آن نور، منبعى ديدند كه از آن، پرتوى
درخشانْ جدا شده است. گفتند: پروردگار ما و سرور ما! اين نور
چيست؟ خداوند به آنان وحى كرد: «اين، نورى از نور من است. منبع
آن، نبوّت


1 -  شرح نهج البلاغة:
20/315/625 .

2 - 
معناى اين حديث، نزديك به معناى حديث مشهور پيامبر صلي الله عليه و آله كه فرمود: «من و على، از يك
نور، آفريده شده‏ايم».

3 -  نهج البلاغة: نامه 45 .

4 - الأمالى،
صدوق: 604/840، بشارة المصطفى: 191، روضة الواعظين: 142 .

/ 458