دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3627 .امام باقر عليه السلام : امير مؤمنان ـدرودهاى‏خدا بر او باد
مى‏فرمود: «براى خداوند، نشانى كه بزرگ‏تر از من باشد، نيست و
خداوند را خبرى بزرگ‏تر از من نيست». 1

3 / 4 ـ 2

صدّيقِ اكبر

3628 .امام على عليه السلام : من صدّيق اكبرم. 2

3629 .امام على عليه السلام : من صدّيق اكبرم و من، فاروق 3بين حق و باطلم.
4

3630 .امام على عليه السلام : اى مردم! بدانيد كه من در بين شما، چون
هارون عليه السلام در ميان آل‏فرعون، و چون باب توبه در بين بنى اسرائيل، و
چون كشتى نوح عليه السلام در بين قوم نوح هستم. من آن خبر عظيم و صدّيق
اكبرم. 5

ر. ك: ص 126 (صدّيق اكبر و فاروق اعظم).

3 / 4 ـ 3

فاروقِ اكبر

3631 .امام على عليه السلام : من فاروق اكبرم. 6

3632 .امام على عليه السلام : هر آينه من فاروق اكبرم. 7


1 -  الكافى: 1/207/3، بصائر الدرجات:
77/3، تفسير فرات: 533/685 .

2 -  سنن ابن ماجة: 1/44/120،
المستدرك على الصحيحين: 3/121/4584 .

3 -  3 و4 صدّيق،
به معناى «راستْ‏مرد» و فاروق به معناى «جدا كننده» است. (م)

4 - كنز الفوائد: 1/265، كتاب سليم بن قيس: 2/712/17 .

5 -  الكافى: 8/30/4، شرح نهج البلاغة: 4/122 .

6 -  الكافى: 1/197/2 و 1 / 196/1،
علل الشرائع: 164/3، الأمالى، طوسى: 206/352 .

7 -  تفسير فرات:
178/230، بصائر الدرجات: 200/2 .

/ 458