دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مى‏تابد و آنچه بر آن نمى‏تابد، به قدر يكى از آنها مرا
شادمان نمى‏سازد. گفته شد: اى امير مؤمنان! آنها را براى ما توضيح
بده.

گفت: پيامبر خدا به من فرمود: «اى على! تو برادرى؛ تو دوستى؛ تو
وصى‏اى؛ تو وزير منى؛ تو جانشين من در خانواده و اموال منى، هرگاه
كه نباشم؛ جايگاه تو نسبت به من، مثل جايگاه من نسبت به خداست؛
تو جانشين در امّت منى؛ دوست تو دوستِ من و دشمن تو دشمنِ من
است؛ تو امير مؤمنان و سرور مسلمانان بعد از منى. 1

3 / 5 ـ 5

هفت‏تا و هفت‏تا تحقق يافته و يكى باقى مانده

3661 .امام باقر عليه السلام : رئيس يهوديان در هنگام بازگشت على بن
ابى طالب عليه السلام از جنگ نهروان، هنگامى كه آن حضرت در مسجد كوفه
نشسته بود، نزد او آمد و گفت: اى امير مؤمنان! من مى‏خواهم از تو
چيزهايى بپرسم كه جز پيامبر يا وصىّ پيامبر، آن را نمى‏داند.

فرمود: «اى برادر يهود! هر چه مى‏خواهى بپرس».

يهودى گفت: ما در تورات داريم كه هر وقت خداوند پيامبرى را
برانگيزد، به وى وحى مى‏كند كه از بين كسان خويش، كسى را پس از
خود براى اداره امور امّتش برگزيند و پيمانى را با آنان ببندد كه در حقّ
آن جانشين بعد از او طبق آن پيمان، گام برداشته شود و به آن پيمان در
بين امّتش عمل گردد. و اين‏كه خداونددر زندگى پيامبران، اوصيا را
امتحان مى‏كند و پس از مرگ آنان هم اوصيا را امتحان مى‏كند. به من
خبر بده كه در زندگى پيامبران، اوصيا چند بار آزمايش مى‏شوند و پس
از


كتاب سليم بن قيس:
2/830/

40 . نيز، ر. ك: الخصال: 429/6 و 8 و

9 .

/ 458