دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

براى عرب، جز او جنگجويى
نمى‏شناختند، و او اين ضربه (در اين حال، على عليه السلام با دست به سر خود
اشاره كرد) را به من زد. خداوند، قريشيان و عرب‏ها را بدين‏وسيله و
به‏دليل ضرباتى كه از من بر آنها فرود آمد، منهزم ساخت».

آن‏گاه، رو به يارانش كرد و فرمود: «آيا اين‏طور نبود؟».

گفتند: چرا، اى امير مؤمنان!

على عليه السلام فرمود: «امّا ششمى، اى برادر يهود! ما همراه پيامبر خدا به
شهرِ ياران تو، خيبر، وارد شديم، در حالى كه مردان يهود و شجاعان
قريشى و غير قريشى، چون كوهى از اسب‏ها، جنگجويان و اسلحه، با
ما روبه‏رو شدند. آنان، در استوارترين دژ، با بيشترين افراد بودند و هر
كدام به مبارزه مى‏خواندند و قدم پيش مى‏نهادند و هيچ‏يك از ياران من
وارد ميدان نشد، جز آن‏كه او را كشتند تا آن‏كه چشم‏ها سرخ شد و به
مبارزه فراخوانده شدم و هر كس در فكر جان خود بود. هر كدام از
يارانم به ديگرى نگاه مى‏كردند و همه مى‏گفتند: اى ابوالحسن! برخيز.

پيامبر خدا مرا به سويشان گسيل داشت. آن‏گاه، هيچ كدام از آنان،
داوطلب جنگ با من نشد، جز آن كه او را كشتم و هيچ جنگجويى در
برابرم مقاومت نكرد، جز آن‏كه به او ضربه زدم.

آن‏گاه، چون شيرى كه بر شكارش سخت مى‏گيرد، بر آنان سخت
گرفتم تا آن كه آنان را به درون شهر درِ بستهشان، فرستادم. درِ دژشان
را به دست خود كَندم و به تنهايى به شهرشان وارد شدم و هر مردى كه
خود را نشان مى‏داد، مى‏كشتم و هر كدام از زنانشان را كه مى‏يافتم، اسير
مى‏كردم تا آن كه به تنهايى آن را فتح كردم، و جز خداى يگانه، هيچ
كمكى برايم نبود».

آن‏گاه، رو به يارانش كرد و فرمود: «آيا اين‏چنين نبود؟».

گفتند: چرا، اى امير مؤمنان!

/ 458