دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفتند: اى امير مؤمنان! سوگند به خدا، راست گفتى. خداوند
فضيلت خويشاوندى با پيامبرمان را به تو داده و تو را با او برادر قرار
داده و با او سعادت بخشيده است. نسبت به او، چون هارون به
موسى عليه السلام هستى و خدا به خاطر گرفتارى‏هايى كه در آنها درگير شدى
و سختى‏هايى كه با آنها مواجه شدى، تو را برتر از ديگر مؤمنان قرار
داده است و آنچه را كه ياد كردى، براى تو انباشته است؛ بلكه بيش از
آن، چيزهايى را كه ياد نكردى؛ چيزهايى كه هيچ مسلمانى از آنها
برخوردار نشد. كسانى از ما كه تو را در كنار پيامبرمان ديدند و يا بعد از
آن تو را ديدند، اين مسائل را مى‏گويند.

اى امير مؤمنان! از آزمايش‏هايى كه پس از پيامبرمان، خداوند تو را
در آنها آزموده است و به انجام رساندى و صبر كردى، خبرمان كن. اگر
مى‏خواستيم خودمان آنها را توصيف كنيم، توصيف مى‏كرديم، چون از
آنها اطّلاع داريم و نسبت به آنها آگاهيم؛ امّا دوست داريم از تو بشنويم،
چنان كه آزمايش‏هايى را كه خداوند در زمان حيات پيامبر صلي الله عليه و آله انجام داد
و تو در آنها او را اطاعت كردى، از تو شنيديم.

فرمود: «اى برادر يهود! خداوند متعال، پس از مرگ پيامبرش، در
هفت مورد، مرا آزمود ـو بى‏آن‏كه خود را بستايم به لطف و نعمت
خود، در آنها مرا شكيبا يافت.

امّا اولين آنها، اى برادر يهود! من در ميان همه مسلمان‏ها، ارتباط
نزديك با كسى جز پيامبر صلي الله عليه و آله نداشتم كه با او انس بگيرم يا بر او تكيه كنم
يا به او آرامش يابم يا به او تقرّب جويم. او مرا در خردسالى پروريد و
چون بزرگ شدم، همسرم داد، در ندارى اداره‏ام كرد و از يتيمى نگهم
داشت، از طلب كردن، بى‏نيازم كرد و از كار كردن، بازم داشت و خود و
فرزند و كسانم را سرپرستى كرد. اينها در كارهاى دنيايى بود، افزون بر
آنچه كه مرا ويژه مراتبى ساخت؛ مرا در نزد خداوند شرافت و رتبه
داد.

پس، با مرگ پيامبر خدا، فشارى بر من فرود آمد كه فكر نمى‏كنم اگر
بر پشت كوه‏ها گذاشته مى‏شد، مى‏توانستند آن را تحمّل كنند. و افراد
خانواده خود را بى‏تاب

/ 458