دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

امر او بودم و وصى بر او بودم. او را بر
شترى سوار كردند و به حركت، وا داشتند و او را در بيابان‏هاى گسترده،
پيش بردند. بيابان‏ها را پشت‏سر گذاشت. سگ‏هاى حَوأب بر وى
پارس كردند و نشانه‏هاى پشيمانى در هر ساعت و هر آن، برايشان
آشكار مى‏شد. در جمع گروهى آمدند كه با من براى دومين بار پس از
بيعت در زمان پيامبر خدا، بيعت كرده بودند تا آن كه به اهل شهرى
رسيدند كه دستانشان كوتاه، 1سرزنششان بسيار، خِرَدهايشان كم، ديدگاهشان تنك،
هم‏سايه بيابان و حاشيه‏نشين دريا بودند، آنان را حركت دادند تا بدون
آگاهى، شمشير بزنند و بدون فهم، تيراندازى كنند.

در برابر آنان، بر سرِ دوراهى قرار گرفتم كه هر دو راه، جاى
ناخوشايندى بود. كسانى كه اگر دست مى‏كشيدم، برنمى‏گشتند و خِرَد
ورزى نمى‏كردند، و اگر پايدارى مى‏كردم، به كارى كشانده مى‏شدم كه
دوست نداشتم. با بيان دليل و هشدار، حجّت را پيش داشتم و آن زن را
به برگشت به خانه‏اش، و مردمى را كه او را آورده بودند، به وفا بر
بيعتشان با من و عدم نقض عهدى كه با خداى درباره من بسته بودند،
فرا خواندم و هرچه در توان داشتم، برايشان به كار گرفتم و با برخى از
آنان، گفتگو كردم كه برگشت و يادش آوردم و متذكّر شد. 2
آن‏گاه، رو به مردم كردم، با همان نصيحت‏ها؛ ولى نصيحت‏هاى من در
آنان، جز نادانى، سركشى و طغيان، نيفزود و چون غير از جنگ را
نخواستند، بر آنان به جنگ دست زدم.

پس ادبار، فرار و حسرت، بر آنان بود و نابودى و كشته شدن در
بينشان؛ و من، خود را به كارى واداشتم كه از آن، چاره‏اى نديدم و
هنگامى كه چنين كردم، راهى


1 - كنايه از ضعف و ناتوانى است و مقصود مردم كوفه
هستند .

2 -  اشاره به
بازگشت زبير دارد. ر. ك: ج 5، ص 229 (حركت شجاعه براى نجات دادن دشمن).

/ 458