دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جز آن برايم نبود. چشمپوشى و
خوددارى‏اى را كه در آغاز، برايم امكان داشت در پايان، آشكار كردم و
ديدى كه اگر از جنگ، خوددارى مى‏كردم، با خوددارى كردنم، آنان را
عليه خود يارى كرده بودم در آنچه انجام دادند و طمع ورزيدند، از
دست درازى كردن به اطراف، خونريزى، كشتار توده، و حاكم ساختن
زنان ناقصْ‏خِرَد و كم بهره در هر حال، همچون روش روميان و
پادشاهان سبأ و ملّت‏هاى گذشته. و به كارى دست يازيدم كه در آغاز و
انجام آن، ناچار بودم.

آن زن و سپاهش را مهلت دادم تا آنچه را كه برايشان توصيف كردم،
انجام دهند و بر كارى اقدام نكردم، مگر بعد از آن كه سبك و سنگين
كردم، تأمّل كردم و بازگشتم، رهايش كردم و گذشتم، بهانه پذيرفتم و
بيم دادم و به آنان، هر چيزى كه مى‏خواستند، دادم و هر آنچه را هم كه
نمى‏خواستند، پيشنهاد كردم.

هنگامى كه جز جنگ را نخواستند، بدان اقدام كردم. خداوند، آنچه
را كه اراده كرده بود، به من و آنان رساند و خداوند، به آنچه كه از من به
آنان رسيده بود، براى من عليه آنان، گواه است».

آن‏گاه، رو به ياران خود كرد و فرمود: «آيا چنين نبود؟».

گفتند: چرا، اى امير مؤمنان.

فرمود: «و امّا ششم، اى برادر يهود! داورى حَكَمين از سوى آنان و
جنگ پسرِ زن جگرخوار (معاويه) بود. آن‏كه آزاد شده (طليق) 1
و دشمن خداوند و پيامبر خدا و مؤمنان بود، از روزى كه خداوند،
محمّد صلي الله عليه و آله را برانگيخت تا روزى كه خداوند، مكّه را به زور براى آن
حضرت گشود و در آن روز و در سه جاى ديگر، بيعت او و پدرش
براى من گرفته شد. پدرش ديروز اوّلين كسى بود كه به عنوان امير
مؤمنان بر من سلام كرد و مرا تشويق مى‏كرد كه براى گرفتن حقّم از
گذشتگان، قيام كنم و هر وقت پيش من مى‏آمد، بيعتش را تجديد
مى‏كرد.


اشاره
به ماجراى فتح مكّه است كه پيامبر صلي الله عليه و آله قريشيان را با خطاب «طُلَقاء»، فرمان آزادى داد.

/ 458