دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هنگامى كه از هر چيزى جز قبولاندن حَكميّت به من ابا كردند، به
درگاه خداى، از آنان بيزارى جُستم و كار را به دست آنان سپردم.
آنان، كسى را به حَكميّت برگزيدند و ابن عاص، چنان او را گول زد كه
در شرق و غرب زمين، آشكار شد و گول خورد و پشيمانى خود را
اظهار كرد».

آن‏گاه، على عليه السلام رو به يارانش كرد و فرمود: «آيا چنين نبود؟».

گفتند: چرا، اى امير مؤمنان!

على عليه السلام فرمود: «و امّا هفتمى، اى برادر يهود! پيامبر خدا با من عهد
كرد كه در آخرين روزهايم با گروه‏هايى از يارانم مى‏جنگم كه روزها
روزه مى‏گيرند و شب‏ها شب‏زنده‏دارى مى‏كنند و قرآن مى‏خوانند و با
مخالفت با من و جنگشان عليه من، از دين، چون تير از كمان مى‏گريزند
كه در بين آنان، ذو ثُدْيَه 1قرار دارد، و به
كشتن آنان براى من، سعادتْ مقرّر شده است.

هنگامى كه به اين‏جا رسيدم (يعنى پس از جريان حكمين)، گروهى
از مردم به سرزنش گروه ديگرى در آنچه كه از جريان حكميّت بدان
رسيده بودند، پرداختند و چاره‏اى در پيش خود نديدند، جز آن كه
بگويند: "بر فرمانرواى ما سزاوار است كه با آن‏كه خطا كرده، بيعت نكند
و بر پايه نظر درست بر كشتن خود و كشتن هر كه از ما كه با وى
مخالفت كرده، حكم كند. او با پيروى از ما و اطاعت از ما در كار خطا،
كافر شده و با اين كار، كشتن خود و ريختن خونش را براى ما حلال
گردانيده است".

بر اين كار، گِرد آمدند و با ميل خود و لجبازى خارج شدند، در
حالى‏كه با صداى بلندشان فرياد مى‏زدند: "حكم جز براى خدا نيست".

آن‏گاه، چند گروه شدند. گروهى به نُخَيله، گروهى به حَروراء و گروه
ديگر، با ميل خود و لجبازى، به سمت شرق به راه افتادند و از دجله
گذشتند و به هيچ


ر. ك: ص 135، پاورقى ح

3442 .

/ 458