دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برادر توام. دست تو در دست من است تا به بهشت
درآيى".

و امّا دوازدهم، از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: "اى على! مَثَل تو
در بين امّت من، چون مَثَل كشتى نوح است. آن كه به كشتى درآمد،
رستگار شد و آن كه از آن جا مانْد، غرق شد".

و امّا سيزدهم، پيامبر خدا به دست خود، دستارش را بر سرم نهاد و
برايم دعاى پيروزى بر دشمنان خدا خوانْد و من به اذن خدا، آنان را
شكست دادم.

و امّا چهاردهم، پيامبر خدا به من فرمان داد كه دست بر پستان
گوسفندى كه شيرش خشك شده بود، بكشم. گفتم: اى پيامبر خدا! تو
دست بكش. فرمود: "اى على! كار تو كار من است" و من، دست بر آن
كشيدم. شيرش به راه افتاد. با آن، پيامبر خدا را نوشاندم. پيرزنى از راه
رسيد و از تشنگى ناليد، او را هم سيراب ساختم. پيامبر خدا فرمود:
"من از خداى درخواست كردم كه دست تو را مبارك سازد و
ساخت".

و امّا پانزدهم، پيامبر خدا به من وصيّت كرد و فرمود: "اى على! جز
تو كسى مرا غسل ندهد، و جز تو عورت مرا نپوشانَد؛ چرا كه اگر جز تو
كسى عورت مرا ببيند، چشم‏هايش كور خواهد شد". به وى گفتم: اى
پيامبر خدا! چگونه تو را بچرخانم؟ فرمود: "تو يارى مى‏شوى". سوگند
به خدا! تصميم به چرخاندن هيچ‏عضوى نگرفتم، جز آن كه چرخانده
شد.

و امّا شانزدهم، خواستم لباس او را درآورم، ندايى شنيدم: "اى وصىّ
محمّد! او را برهنه مكن و با لباس، غسلش بده". سوگند به آن كه او را به
پيامبرى بزرگ داشت و به رسالت، ويژه ساخت، هيچ‏عورتى از او را
نديدم و خداوند، از بين ياران او مرا به اين كار، ويژه ساخت.

و امّا هفدهم، خداوند، فاطمه عليه‏السلام را به همسرى من درآورد، در
حالى‏كه ابوبكر و عمر، از او خواستگارى كرده بودند؛ ولى خداوند، از
برِ هفت آسمان، او را به

/ 458