دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

همسرى من درآورد و پيامبر خدا فرمود:
"مبارك تو باشد، اى على! خداوند، فاطمه، سرور زنان بهشتى را به
همسرى تو درآورد و او، جگرگوشه من است". گفتم: اى پيامبر خدا! آيا
من از تو نيستم؟ فرمود: "چرا، اى على! تو از منى و من از توام. من
نسبت به تو همچون سمت راست، نسبت به سمت چپم و در دنيا و
آخرت، از تو بى‏نياز نيستم".

و امّا هجدهم، پيامبر خدا به من فرمود: "اى على! تو صاحب بيرق
حمد (درفش ستايش) در روز واپسينى. و تو در روز رستاخيز،
نزديك‏ترين هم‏نشين من از بين خلايقى. تو دست به سوى من دراز
مى‏كنى و من، دست به سويت دراز مى‏كنم. من در گروه پيامبران
خواهم بود و تو در گروه وصيّان. بر سرِ تو تاج نور و افسر كرامت نهاده
خواهد شد و اطراف تو را هفتاد هزار فرشته خواهند گرفت تا
خداونداز حسابرسى خلايق، فارغ شود".

و امّا نوزدهم، پيامبر خدا فرمود: "تو با پيمان‏شكنان (ناكثين)،
ستمكاران (قاسطين) و از دين به در روندگان (مارقين)، مبارزه خواهى
كرد و به شمار هر كدام از آنان كه با تو بجنگند، يكصد هزار از پيروانت
را شفاعت خواهى كرد". گفتم: اى پيامبر خدا! پيمان‏شكنان چه
كسانى‏اند؟ فرمود: "طلحه و زبيرند. با تو در حجاز، بيعت خواهند كرد و
در عراق، پيمان‏شكنى خواهند نمود. اگر چنين كردند، با آنان بجنگ؛
چون جنگ با آنان، پاكى براى اهل زمين است". گفتم: ستمكاران
كيان‏اند؟ فرمود: "معاويه و ياوران او". گفتم: از دين به‏در روندگان، چه
كسانى‏اند؟ فرمود: "پيروان ذو ثُديَه. 1
آنان از دين، همچون تير از تيرانداز مى‏گريزند آنان را بكش؛ چون در
كشتن آنان، گشايشى براى مردم و شكنجه زودرسى براى آنان و
ذخيره‏اى براى تو در روز قيامت در پيشگاه خدا خواهد بود".

و امّا بيستم، از پيامبر خدا شنيدم كه به من مى‏فرمود: "مَثَل تو در بين
امّتم،


ر. ك: ص 135، پاورقى ح

3442 .

/ 458