دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ريگ را ـكه در يك جا جمع بود، برايم بياور، و من آنها را
برداشتم و بو كردم. چنان خوش‏بو بود كه از آن، بوى مُشك مى‏آمد. آن
را برايش آوردم. پيامبر صلي الله عليه و آله آنها را به سوى مشركان پرتاب كرد. چهارتا
از آن ريگ‏ها از بهشت بود و ريگى از مشرق و ريگى از مغرب و ريگى
از زير عرش بود و با هر ريگ، يكصد هزار فرشته به يارى ما شتافت و
خداوند هيچ‏كس را از پيش يا پس، به چنين فضيلتى گرامى
نداشت"

و امّا سى و ششم، من از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: "نفرين بر
كشنده تو! او بدبخت‏تر از ثمود و پى كُننده ناقه بود و عرش خداوند، به
دليل كشته شدن تو به لرزه درمى‏آيد. بشارت باد بر تو ـ اى على ـ كه تو
از جمله صدّيقان، شهيدان و صالحانى".

و امّا سى و هفتم، خداوند متعال از بين اصحاب محمّد صلي الله عليه و آله مرا به
دانش ناسخ و منسوخ، و محكم و متشابه، و خاصّ و عام، ويژه ساخت.
اين چيزى است كه خداوند به من و به پيامبرش به اين خاطر، منّت نهاد
و پيامبر خدا به من فرمود: "اى على! خداوند به من فرمان داده كه تو
را نزديك سازم و دور نكنم، آموزشت دهم و از تو روى نگردانم، و بر
من لازم است كه پروردگارم را فرمان ببرم و بر تو لازم است كه آن را
فراگيرى".

و امّا سى و هشتم، پيامبر خدا مرا به جنگى اعزام كرد و برايم دعاها
كرد و بر آنچه كه بعدا پيش خواهد آمد، آگاهم ساخت. يكى از
اصحابش به اين خاطر، غمگين شد و گفت: اگر محمّد صلي الله عليه و آله توانمند بود
كه پسر عمويش را پيامبر قرار دهد، اين كار را مى‏كرد. خداوند متعال به
زبان پيامبرش مرا از آن، مطّلع كرد.

و امّا سى و نهم، از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: "دروغ مى‏گويد
آن كه على را دشمن مى‏دارد و مى‏پندارد كه مرا دوست دارد. دوستى
من و دوستى او، جز در دل مؤمن، جمع نمى‏گردد. اى على! خداوند
دوستداران من و تو را در آغازِ گروه پيشتازان به بهشت قرار داده است
و دشمنان من و تو را در اوّلِ گروه گم‏راهان از امّتم

/ 458