دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما قيام كند، كينه‏دارانِ نسبت به ما را بكُشد، جزيه نپذيرد،
صليب‏ها و بت‏ها را بشكند، جنگْ پايان پذيرد و مردم را به گرفتن مال،
فراخوانَد و اموال را بين آنان به تساوى تقسيم كند و بين مردم، به عدلْ
رفتار كند.

و امّا پنجاه و چهارم، از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: "اى على!
به‏زودى بنى‏اميّه، تو را نفرين مى‏كنند و در برابر هر نفرينى، فرشته‏اى
هزار نفرين بر آنان بكند و هنگامى كه قائم ما قيام كند، آنان را چهل
سال، نفرين كند".

و امّا پنجاه و پنجم، پيامبر خدا به من فرمود: "گروه‏هايى از بين امّت
من در خصوص تو مورد آزمايش قرار خواهند گرفت، و خواهند گفت:
پيامبر خدا چيزى بر جا نگذاشت. بنابراين، على را براى چه چيزى
وصى قرار داده است؟ آيا كتاب خدا، پس از خداوند برترينِ چيزها
نيست؟! سوگند به آن كه مرا به حق برانگيخت، اگر تو آن را به دقّتْ گِرد
نياورى، هيچ‏گاه گِرد نيايد. پس خداوندمرا از بين اصحاب او بر اين
كار، ويژه ساخت".

و امّا پنجاه و ششم، خداوند ـتبارك و تعالى، مرا به آنچه كه اوليا و
فرمانبرانش را ويژه ساخته است، ويژه ساخت و مرا وارث محمّد صلي الله عليه و آله
قرار داد. (با دست به مدينه اشاره كرد و فرمود:) آن كه او (خدا) را
ناخشنود ساخته، او (پيامبر صلي الله عليه و آله ) را ناراحت كرده، و آن كه او (خدا) را
خشنود ساخته ، او را خشنود ساخته است.

و امّا پنجاه و هفتم، پيامبر خدا در جنگى بود كه آب تمام شد. به من
فرمود: "اى على! برخيز و به سوى آن صخره برو و بگو: من فرستاده
پيامبر خدايم، براى من آب بجوشان!". سوگند به خدايى كه او را به
نبوّتْ گرامى داشت، پيام او را رساندم. از صخره، چون پستان گاو، آبْ
فَوَران كرد و از هر كدام از پستان‏هايش آب جارى شد. چون چنين
ديدم، با سرعت به سوى پيامبر صلي الله عليه و آله آمدم و به وى خبر دادم. فرمود: "اى
على! برو و آب بردار" و مردم آمدند و مَشك‏ها و ظرف‏هايشان را پُر
كردند،

/ 458