دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3684 .امام على عليه السلام : من جنگنده با آرزوى خويشم و منتظر
اجل خود. 1

3685 .امام على عليه السلام : من براى به پا داشتن حجّت‏هاى خدا سخن
مى‏گويم و براى يارى دينش مبارزه مى‏كنم و مى‏جنگم. 2

3686 .امام على عليه السلام : من خويش را برتر از آن مى‏شمارم كه نيازى
براى كسى باشد و بخشش من آن را شامل نشود، يا نادانى‏اى در
كسى باشد كه بردبارى‏ام آن را فرا نگيرد، يا گناهى اتّفاق افتد و گذشتم
آن را شامل نشود، يا زمانى پر بهره‏تر از زمان من باشد. 3

3687 .امام على عليه السلام : من خويش را برتر از آن مى‏شمارم كه مردم
را از چيزى بازدارم كه خود از آن سر باز نمى‏زنم و يا به چيزى فرمان
دهم كه با انجام دادن آن، بر آنان پيشى نگيرم، و يا از آنان به كارى
خرسند باشم كه پروردگارم از آن خرسند نيست. 4

3688 .امام على عليه السلام : سوگند به خدا، من شما را به اطاعتى تشويق
نمى‏كنم، جز آن كه در آن بر شما پيشى گرفته باشم، و از ناشايستى باز
نمى‏دارم، جز آن كه پيش از شما آن را ترك كرده باشم. 5

3689 .امام على عليه السلام : من از كسانى‏ام كه در راه خدا، سرزنش
سرزنش‏كننده‏اى را به چيزى نمى‏گيرم؛ از آنانى‏ام كه چهره‏شان، چهره
راستينان، و سخنشان، سخنِ خوبان است، شب زنده‏داران و
درخشندگان روزند، به ريسمان قرآن، چنگ زده، سنّت‏هاى خدايى و
سنّت‏هاى پيامبر خدا را زنده نگه مى‏دارند، كبر نمى‏ورزند و


1 - غرر الحكم: 3774 .

2 -  غرر الحكم:
3777 .

3 -  غرر الحكم:
3778 .

4 -  غرر الحكم: 3780 .

5 -  نهج البلاغة:
خطبه 175، غرر الحكم: 3781 .

/ 458