دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

چشم از منزلش به مسجد برايش باز بگذارد؛ ولى پيامبر
صلي الله عليه و آله قبول نكرد و آن‏گاه، سخنرانى كرد و فرمود: "خداوند به موسى عليه السلام
فرمان داد مسجدى پاك بسازد كه در آن، جز خودش و هارون و دو
پسر هارون، ساكن نشوند، و خداوند، به من فرمان داد تا مسجدى پاك
بسازم و در آن، جز خودم و برادرم و دو فرزندش كسى در آن ساكن
نشود"؟».

گفتند: به خدا، آرى.

فرمود: «شما را به خدا سوگند، آيا مى‏دانيد كه پيامبر خدا در روز
غدير خم، او را منصوب كرد و ولايت را براى او تثبيت كرد و فرمود:
"حاضران به غايبان برسانند"؟». گفتند: به خدا، آرى.

فرمود: «شما را به خدا سوگند، آيا مى‏دانيد كه پيامبر خدا، در جنگ
تبوك به او فرمود: "تو نسبت به من، چون هارون نسبت به موسايى، و
تو پس از من، ولىّ هر مؤمنى"؟».

گفتند: به خدا، آرى.

فرمود: «شما را به خدا سوگند، آيا مى‏دانيد كه پيامبر خدا، هنگامى
كه ترسايان نَجران را به مُباهله فرا خوانْد، جز او و زنش و دو فرزندش
را نياورد؟».

گفتند: به خدا، آرى.

فرمود: «شما را به خدا سوگند، آيا مى‏دانيد كه در روز خيبر، پرچم را
به او داد و فرمود: "پرچم را به كسى مى‏دهم كه خدا و پيامبرش او را
دوست مى‏دارند و او، خدا و پيامبرش را دوست دارد. يورش‏برنده
بى‏فرار است و خداوند، به دست او پيروزى خواهد داد"؟».

گفتند: به خدا، آرى.

فرمود: «آيا مى‏دانيد كه پيامبر خدا، سوره برائت را به وسيله او
فرستاد و فرمود:

/ 458