دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گوشى شنوا، آن را نگه دارد». پس تو گوش
شنوا براى دانش منى. 1

3108 .تاريخ دمشق ـبه نقل از بريده اَسلَمى‏ـ: پيامبر خدا به
على عليه السلام فرمود: خداوند به من دستور داده كه تو را به خود، نزديك كنم و
از خود، دور نسازم و به تو آموزش بدهم تا نگهدار دانش گردى، و بر
خداوند است كه تو را نگهدار دانش سازد، و اين آيه نازل شد: «و
گوشى شنوا، آن را نگه دارد». 2

3109 .امام على عليه السلام : وقتى اين آيه نازل شد «و گوشى شنوا، آن را
نگه دارد»، پيامبر صلي الله عليه و آله به من فرمود: «از خداوند خواستم كه گوش شنواى
نگهدار را گوش تو قرار بدهد، اى على!». 3

3110 .امام صادق عليه السلام : هنگامى كه آيه «و گوشى شنوا، آن را نگه
دارد» نازل شد، پيامبر خدا فرمود: «اين گوش توست، اى على!». 4

3111 .تفسير الطبرى ـبه نقل از مكحول‏ـ: پيامبر خدا آيه «و
گوشى شنوا، آن را نگه دارد» را خواند و رو به على عليه السلام كرد و فرمود: «از
خدا خواستم كه گوش تو را گوش شنواىِ نگهدار قرار دهد».

على عليه السلام فرمود: «پس از آن، چيزى از پيامبر خدا نشنيدم كه
فراموشش كنم». 5

3112 .ينابيع المودّة ـبه نقل از اصبغ بن نباته‏ـ: هنگامى كه
على عليه السلام به كوفه آمد، چهل روز در نماز صبح براى مردم، سوره
«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الاْءَعْلَى» 6 را خواند. بعضى بر وى
خُرده گرفتند كه در جواب فرمود: «من ناسخ و منسوخ و محكم و


1 -  حلية الأولياء: 1/67، النور المشتعل: 267/74 .

2 -  تاريخ دمشق: 42/361، أسباب نزول القرآن:
465/838، تفسير الطبرى: 14/ جزء 29/56 .

3 -  مناقب على بن أبى طالب:
319/363، شواهد التنزيل: 2/361/1007 .

4 - 
الكافى: 1/423/57، تفسير فرات: 499/653 .

5 - تفسير الطبرى: 14/ جزء 29/55، الكشّاف: 4/134، تفسير الفخر
الرازى: 30/107 .

6 -  اعلى، آيه 1 .

/ 458