دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من از او يك فضيلت است. 1

3722 .امام صادق عليه السلام : كسى كه ولايت على عليه السلام را دارد، جز حلالْ
نخورَد، چون مولايش چنين بود.... سوگند به آن كه جانش را گرفت، تا
هنگامى كه از دنيا رَخت بربست، هرگز از حرام دنيا، چه كم و چه زياد،
نخورْد و هيچ‏گاه دو كار از طاعت‏هاى الهى در برابرش قرار نگرفت،
جز آن كه سخت‏ترين آن دو (بر جسمش) را برگزيد، و هيچ‏گاه
گرفتارى‏اى براى پيامبر خدا پيش نيامد، جز آن كه به خاطر اعتمادى كه
در رفع مشكل به وى داشت، او را اعزام مى‏كرد و از بين اين امّت،
كسى جز او طاقت انجام دادن عبادت پيامبر خدا را پس از او نداشت، و
آن گونه عبادت مى‏كرد كه گويى به بهشت و دوزخ مى‏نگريست.

از مال شخصى خود، هزار برده آزاد كرد و همه اين اموال، نتيجه
دستْ‏رنج خود او و عرق پيشانى‏اش بود و در اين كار، رضاى
خداوند را مى‏خواست و رهايى از دوزخ را مى‏جُست و خوراكش،
جز سركه و روغن نبود و شيرينى‏اش ـ اگر مى‏يافت ـ خرما بود و
لباسش كرباس، و اگر از لباسش چيزى افزون بود، قيچى مى‏خواست و
آن را كوتاه مى‏كرد. 2

3723 .امام صادق عليه السلام ـ در وصف على عليه السلام ـ: سوگند به آن كه
جانش را گرفت، تا هنگامى كه از دنيا رفت، هيچ‏گاه از حرام دنيا نخوردْ
و سوگند به خدا، اگر دو كارِ مورد اطاعت خدا به وى عرضه مى‏شد، آن
را كه بر جانش سخت‏تر بود، بر مى‏گزيد. سوگند به خدا، در راه
خداىهزار برده را كه براى به دست آوردن آنها كار كرده بود، آزاد
كرد. سوگند به خدا، پس از پيامبر خدا، هيچ كس جز او توان عبادت
پيامبر خدا را نداشت. سوگند به خدا، هيچ‏گاه گرفتارى‏اى براى پيامبر
خدا


1 - الفضائل:
106، بحارالأنوار: 39/299/105 .

2 -  الكافى: 8/163/173، الإرشاد: 2/141، تنبيه الخواطر:
2/148 .

/ 458