دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3774 .المناقب ـ به نقل از شعبى ـ: ابو بكر به على بن ابى
طالب عليه السلام كه از روبه‏رو مى‏آمد، نگاه كرد و گفت: آن كه نگاه به
خويشاوندترينِ مردم به پيامبر خدا، برخوردار از نيك‏ترين منزلت به
نزد پيامبر صلي الله عليه و آله ، بهره‏مندترينِ آنان در نزد خداوند، و والاترين آنان براى
خدا، شادمانش مى‏كند، به على بنگرد. 1

3775 .الفصول المختارة ـ به نقل از شعبى ـ: على بن ابى
طالب عليه السلام ، از كنار ابو بكر و يارانش گذشت و سلام داد. ابو بكر گفت:
آن كه نگاه كردن به اوّلين مسلمان از بينِ مردم و خويشاوندترينِ آنان به
پيامبر خدا شادمانش مى‏كند، بايد به على بن ابى طالب بنگرد. 2

6 / 4

ابوذر غِفارى

3776 .تاريخ دمشق ـ به نقل از معاوية بن ثعلبه ـ: مردى نزد
ابوذر ـ كه در مسجد پيامبر صلي الله عليه و آله نشسته بود ـ آمد و گفت: اى ابوذر! آيا از
محبوب‏ترينِ مردم نزد خود، مرا خبر مى‏دهى؟ زيرا مى‏دانم كه
محبوب‏ترينِ آنان نزد تو، محبوب‏ترينِ آنان نزد پيامبر خداست.

گفت: آرى. سوگند به پروردگار كعبه كه محبوب‏ترينِ آنان به پيامبر
خدا، محبوب‏ترينشان نزد من است و او اين شيخ است (و به على عليه السلام كه
جلويش نماز مى‏خوانْد، اشاره كرد). 3

3777 .اليقين ـ به نقل از معاوية بن ثعلبه ليثى ـ: به ابوذر گفتم:
اى ابوذر! ما مى‏دانيم كه محبوب‏ترين فرد نزد پيامبر خدا، محبوب‏ترينِ
آنان نزد توست.


1 - المناقب: 161/193، الرياض النضرة:
3/119 .

2 -  الفصول
المختارة: 265 .

3 -  تاريخ دمشق: 42/265 و 42 / 264،
المناقب: 69/43، ذخائر العقبى: 118 .

/ 458