دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفت: آرى.

گفتيم: كدام براى تو محبوب‏ترند؟

گفت: اين شيخ مظلومِ محروم از حقّ خويش (اشاره‏اش به امير
مؤمنان على بن ابى طالب عليه السلام بود). 1

3778 .أنساب الأشراف ـ به نقل از ابو سُخيله ـ: من و سلمان
در رَبَذه، نزد ابوذر رفتيم. گفت: در آينده، فتنه‏اى خواهد بود. اگر آن را
درك كرديد، به كتاب خدا و على بن ابى طالبْ پناه ببريد؛ چون من از
پيامبر خدا شنيدم كه فرمود: «على، اوّلين كسى است كه به من ايمان
آورْد و اوّلين كسى است كه در قيامت با من دست خواهد داد، و او
رئيس مؤمنان است». 2

3779 .تاريخ دمشق ـ به نقل از ابو سخيله ـ: من و سلمان، به
حج رفتيم و بر ابوذر وارد شديم و مدّتى نزد وى بوديم. وقتى دچار
كمبود مال شديم، گفتم: اى ابوذر! من اتفاقاتى را مى‏بينم كه پيش آمده و
مى‏ترسم كه در بينِ مردم، اختلاف به وجود آيد. اگر چنين شود، چه
دستور مى‏دهى؟

گفت: همراه كتاب خدا و على بن ابى طالب باش. گواهى مى‏دهم كه
از پيامبر خدا شنيدم كه مى‏فرمود: «على، اوّلين كسى است كه به من
ايمان آورد و اوّلين كسى است كه در روز قيامت با من دست خواهد
داد. او صدّيق اكبر است. او فاروق است كه بينِ حقّ و باطل، جدايى
مى‏افكند». 3

3780 .كنز الفوائد ـ به نقل از سهل بن سعيد ـ: روزى ابوذر با
گروهى از ياران پيامبر خدا نشسته بود و من هم با آنان بودم كه على بن
ابى طالب پيدايش شد. ابوذر به او چشم دوخت و سپس رو به جماعت
كرد و گفت: چه كسى مردى را مى‏جويد


1 -  اليقين: 144/12، كشف الغمّة: 1/344 .

2 - أنساب الأشراف: 2/361، شرح نهج البلاغة: 13/228،
المسترشد: 290/106 .

3 - تاريخ دمشق: 42/41/8369، الأمالى، صدوق: 274/304، الإرشاد:
1/31 .

/ 458