دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3806 .المستدرك على الصحيحين ـ به نقل از عامر بن سعد
ـ: معاويه به سعد بن ابى وقّاص گفت: چه چيزْ تو را از دشنام دادن به
پسر ابو طالب باز مى‏دارد؟

گفت: از سه چيزى كه پيامبر خدا به او فرمود، ياد مى‏كنم و به وى
ناسزا نمى‏گويم و براى من، يكى از آنها عزيزتر از شتران سرخ موى
است.

معاويه گفت: اى ابو اسحاق! آن سه چيستند؟

گفت: هنگامى كه به ياد مى‏آورم وقتى را كه وحى بر آن حضرتْ
نازل شد و او على، دو پسرش و فاطمه را برگزيد و زير پوشش قرار داد
و فرمود: «پروردگارا! اينان كسان من‏اند»، او را ناسزا نمى‏گويم.

و هنگامى كه به ياد مى‏آورم در جنگ تبوك، پيامبر خدا او را به جاى
گذاشت و على به او گفت: آيا من را در بين بچه‏ها و زنان به جا
مى‏گذارى؟ و پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «آيا خشنود نيستى كه نسبت به من،
چون هارون نسبت به موسى عليه السلام باشى، جز آن كه پس از من پيامبرى
نيست»، او را ناسزا نمى‏گويم.

و هنگامى كه به ياد مى‏آورم در روز خيبر، پيامبر خدا فرمود: «اين
پرچم را به كسى مى‏دهم كه خدا و پيامبرش را دوست دارد و خداوند به
دست او پيروز مى‏سازد» و ما براى پيامبر خدا گردن كشيديم كه ما را
برگزيند و او فرمود: «على كجاست؟» و گفتند: چشمْ درد دارد؛ پس
فرمود: «او را فراخوانيد» كه او را خواندند و آب دهان بر چشمش ماليد
و پرچم را به وى سپرد و خداوند براى او پيروزى آورد، او را ناسزا
نمى‏گويم.

راوى مى‏گويد: سوگند به خدا، معاويه تا زمانى كه از مدينه خارج
شد، درباره او (سعد)، حرفى نزد. 1

3807 .خصائص أمير المؤمنين ـ به نقل از ابو نجيح ـ: معاويه
از على بن ابى طالب عليه السلام ، به بدى ياد كرد. سعد بن ابى وقّاص گفت:
سوگند به خدا، اگر يكى از سه


المستدرك على الصحيحين: 3/117/4575،
مسند البزّار: 3/324/1120 .

/ 458