دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بگير و ابلاغ كن و ابو بكر را نزد من
برگردان».

ابو بكر برگشت و گفت: اى پيامبر خدا! آيا درباره من چيزى نازل
شده است؟

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «نه، مگر خوبى؛ جز آن كه از سوى من، جز من و
يا مردى از من (يا فرمود: از كسانِ من) ابلاغ نمى‏كند».

سعد گفت: ما با پيامبر صلي الله عليه و آله در مسجد بوديم كه شبى بين ما بانگ
زدند: غير از خانواده پيامبر صلي الله عليه و آله و خانواده على، همه بايد از مسجد،
خارج شوند. سعد گفت: ما نعلين‏كشان، خارج شديم.

صبح كه شد، عبّاس به نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت: اى پيامبر خدا!
عموها و يارانت را بيرون كردى و اين جوان را در مسجد، ساكن
كردى؟

پيامبر خدا فرمود: «من نه فرمان به اخراج شما دادم و نه اسكان اين
جوان؛ بلكه خداوند به آن فرمان داده است».

سعد گفت: و سومى اين كه پيامبر خدا، عمر و سعد را به خيبر
فرستاد. سعد، حمله كرد و عمر، عقب‏نشينى كرد و كارى پيش نرفت.
پيامبر خدا فرمود: «پرچم را به كسى مى‏دهم كه خدا و پيامبرش را
دوست دارد و خدا و پيامبرش او را دوست مى‏دارند» (ضمن توصيف
بسيارى كه مى‏ترسم چيزهايى از آن را فراموش كرده باشم). پس على
را خواست. گفتند: او چشمْ درد دارد. دست او را گرفتند و نزدش
آوردند. پيامبر صلي الله عليه و آله به وى فرمود: «چشمت را باز كن». على گفت:
نمى‏توانم. پيامبر صلي الله عليه و آله از آب دهانش به چشم او زد و با انگشتش ماليد و
پرچم را به او داد.

چهارم، در روز غدير خم، پيامبر خدا به پا ايستاد و ابلاغ كرد و
آن‏گاه سه بار فرمود: «اى مردم! آيا من نسبت به مؤمنان از خودشان
سزاوارتر نيستم؟».

گفتند: آرى.

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «اى على! نزديك بيا» و آن‏گاه، پيامبر صلي الله عليه و آله ، دست
على را بلند كرد و دست خود را بلند كرد، به گونه‏اى كه سفيدى زير دو
بغلش را ديدم و سه بار

/ 458