دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

راهنمايى
مى‏شوند». 1

3126 .پيامبر خدا ـبه امام حسن عليه السلام ـ: اى حسن! خداوند
مى‏فرمايد: «اى پيامبر! تو فقط هشدار دهنده‏اى و براى هر قومى،
راهنمايى است» من، هشدار دهنده‏ام و على عليه السلام ، راهنماست. 2

3127 .امام على عليه السلام ـدرباره همين آيه‏ـ: پيامبر خدا، هشدار
دهنده است و من راهنمايم. 3

3128 .الأمالى ـبه نقل از عبّاد بن عبد اللّه‏ـ: على عليه السلام فرمود:
«هيچ آيه‏اى از قرآن نازل نشده، جز آن كه مى‏دانم كجا نازل شده است،
درباره چه كسى نازل شده و درباره چه چيزى نازل شده است و آيا در
دشت، نازل شده يا در كوه».

گفته شد: درباره تو چه نازل شده است؟

فرمود: «اگر از من نمى‏پرسيديد، به شما نمى‏گفتم. درباره من آيه
"اى پيامبر!، تو فقط هشدار دهنده‏اى و براى هر قومى، راهنمايى
است" نازل شده است. پيامبر خدا، هشدار دهنده است و من، راهنمايم
به آن چيزى كه او آورده است». 4

3129 .تاريخ دمشق ـبه نقل از مجاهد، درباره همين آيه‏ـ:
«راهنما»، على بن ابى طالب عليه السلام است. 5

ر. ك: ج 2، ص 217 (احاديث هدايت).

شواهد التنزيل: 1 / 381 ـ 395 .


1 -  تاريخ دمشق: 42/359، النور المشتعل: 118/32، مجمع البيان: 6/427 .

2 - كفاية
الأثر: 163، البرهان فى تفسير القرآن: 3/227/5444 .

3 -  المستدرك على الصحيحين: 3/140/4646، تاريخ
دمشق: 42/359 .

4 -  الأمالى، صدوق: 350/423، روضة الواعظين:
131 .

5 -  تاريخ دمشق: 42/360؛ تفسير الحبرى:
344/82 .

/ 458