دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سوگند به خدا، اگر دانش قرآن و سنّتْ ملاك باشد، او داناترينِ
مردم به آن دو است، و اگر اسلامْ ملاك باشد، او برادر پيامبر خدا و
سرآمدِ در اسلام است. اگر زهد و عبادتْ ملاك باشد، او زاهدترين و
سخت عبادت‏ترينِ مردم است، و اگر خِرَد و سرشتْ ملاك باشد، او
خردمندترين و ريشه‏دارترين سرشت را دارد، و اگر شرف و بزرگى
ملاك باشد، او با شرافت‏ترين و بزرگ‏ترينِ مردم است. 1

3855 .مُرُوج الذهب: عدىّ بن حاتم طايى بر معاويه وارد شد.
معاويه به وى گفت: فرزندانت چه شدند؟

گفت: در ركاب على، كشته شدند.

معاويه گفت: على در حقّ تو انصاف نكرد؛ فرزندان تو را به كشتن
داد و فرزندان خودش را باقى گذارْد.

عدى گفت: من در حقّ على انصاف نكردم؛ چون او كشته شده
است و من پس از او زنده مانده‏ام.

معاويه گفت: قطره‏اى از خون عثمان باقى مانده است كه جز خون
شريفى از شريفانِ يمن، آن را از بين نمى‏برد.

عدى گفت: سوگند به خدا، قلب‏هايمان كه با آن تو را دشمن
مى‏داشتيم، هنوز در سينه‏هايمان است و شمشيرهايمان كه با آنها با تو
جنگيديم، بر دوشمان است. اگر به اندازه نيم وجبْ عليه ما به نيرنگْ
نزديك شوى، به اندازه يك وجب به شر عليه تو پيش خواهيم آمد. گلو
بريده شدن و خِرخِر كردنِ گلوى بُريده‏مان در هنگام مرگ، براى ما از
شنيدن بدگويى نسبت به على، آسان‏تر است. 2

6 / 18

عُقْبة بن عَمرو

3856 .تاريخ اليعقوبى ـ در ياد كردِ جلسه بيعت مردم با على
عليه السلام ـ: آن‏گاه، عقبة


1 -  الإمامة
والسياسة: 1/141 .

2 -  مروج الذهب: 3/13، العقد
الفريد: 3/86، الأمالى، سيّد مرتضى: 1/217 .

/ 458