فصل هفتم: على از زبان يارانش - دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل هفتم: على از زبان يارانش

7 / 1

ابو الأسود دُئلى

3885 .ربيع الأبرار: زياد بن ابيه از ابو الأسود درباره دوستى على
عليه السلام پرسيد. ابوالأسود گفت: دوستىِ على در دل من، شديدتر مى‏گردد،
همان گونه كه دوستىِ معاويه در دل تو افزوده مى‏شود. من از دوست
داشتن على، خداوند و خانه آخرت را مى‏طلبم، و تو با دوست داشتن
معاويه، دنيا و زيور آن را مى‏جويى. مَثَل من و تو، چون شعر برادران
مَذحِج است:

دو دوست با خواستِ گونه‏گونيم
من بزرگى مى‏جويم و او به آسودگى، علاقه دارد.


من خون بنى مالك را و شير دوش
سفيدى شير را در نظر مى‏دارد. 1

3886 .الاستيعاب ـ در سوگ امير مؤمنان ـ: ابو الأسود دؤلى ـ
و اكثرا آن را به امّ هيثم، دختر عريان نخعى نسبت مى‏دهند ـ، سرود:


ربيع الأبرار: 3/

479 .

/ 458