دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آشكار
كرده است و همواره چنين بوده كه خداوند به يارى خود، او را كمك
رسانده است و استوارى‏اش را بر سنّت، پيش برده است؛ و براى
راحتى، از روشش منحرف نشده است.

او شكافنده سرها و شكننده بت‏هاست. هنگامى كه نماز گزارْد،
مردم مشرك بودند، و پيروىِ خدا كرد، حالْ آن كه مردم، در ترديد
بودند و كار، به همين منوال بود تا آن كه جنگجويان بدر را كُشت و اهل
اُحد را از بين برد، و جمع قبيله هوازن را متفرّق كرد؛ و چه بسيار
حوادثى كه در دل قومى نفاق و عقبگرد و دشمنى را كاشتند! من در
سخن، تلاش كردم و در نصيحت، كوشش بسيار نمودم. توفيق، از
خداست و بر شما باد درود و رحمت و بركت خدا!

معاويه گفت: سوگند به خدا ـ اى امّ الخير ـ، با اين گفتار، جز كشته
شدن مرا اراده نكردى. سوگند به خدا، اگر تو را بكشم، بر من حَرَجى
نيست.

امّ الخير گفت: سوگند به خدا، پسرِ هند، مرا رنج نمى‏دهد اگر كه
خداوند، اين كار را بر دست كسى كه دشمنى او مرا سعادتمند كرده،
جارى سازد. 1

7 / 4

اُمّ سِنان

3889 .العقد الفريد ـ به نقل از سعيد بن ابى حذافه ـ: مروان
بن حكم ـ كه فرماندار مدينه بود ـ، جوانى از خاندان ليث را به سبب
جنايتى كه مرتكب شده بود، به زندان افكند. مادر بزرگ پدرىِ جوان كه
امّ سنان، دختر خيثمه بن خراشه مَذحِجى بود، نزد مروان آمد و با وى
درباره جوان، صحبت كرد. مروان با وى تندى كرد.

زن، از پيش او نزد معاويه رفت. بر معاويه وارد شد و نَسَب خود را
بيان كرد.


بلاغات النساء: 55، العقد الفريد: 1/343، صبح الأعشى: 1/

248 .

/ 458