دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يا مى‏كند، قابل اطمينان است. اگر بگويد: نه، مى‏گوييم:
نه، و اگر بگويد: آرى، مى‏گوييم: آرى! 1

7 / 6

خالد بن معمَّر

3891 .الصواعق المُحْرقة: معاويه به خالد بن معمّر گفت: چرا
على را نسبت به ما دوست‏تر مى‏دارى؟ پاسخ داد: به خاطر سه ويژگى:
به خاطر برد بارى‏اش در هنگامى كه خشمگين مى‏شد؛ و به خاطر
راستگويى‏اش هر وقت كه سخن مى‏گفت؛ و به خاطر دادگرى‏اش،
هرگاه داورى مى‏كرد. 2

7 / 7

دارِميّه حَجونى

3892 .العقد الفريد ـ به نقل از ابوسهل تميمى ـ: معاويه، حج
به‏جا آورد و در آن‏جا درباره زنى پرسيد كه در حَجُونْ سكونت داشت
وى را دارميه حجونى مى‏گفتند....

كسى را پىِ او فرستاد و او را آوردند .... گفت: آيا مى‏دانى براى چه
به دنبال تو فرستادم؟

گفت: جز خدا، كسى علم غيب نمى‏داند.

معاويه گفت: به دنبالت فرستادم تا از تو بپرسم: چرا على را دوست
مى‏داشتى و مرا بد مى‏داشتى و از او پيروى مى‏كردى و با من، دشمنى
مى‏ورزيدى؟

گفت: مرا معاف دار، اى امير المؤمنين!


1 -  الإمامة والسياسة: 1/140، الأخبار
الطوال: 189، وقعة صفّين: 485 .

2 -  الصواعق المحرقة: 132، الفصول المهمّة: 127، الأمالى،
طوسى: 594/1229 .

/ 458