دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شد، معاويه گفت: اى دختر اسك! آيا
تو گوينده اين شعر در جنگ صفّين نبودى:

*«اى ابن عماره! چون پدرت آستين بالا بزن

*
در روز جنگ و ديدار هم‏قطاران.

*و على و حسين و گروه آنان را يارى ده

*
و هند و پسرش را نابود ساز.

*اين امام، برادر پيامبر، محمّد صلي الله عليه و آله

*
و پرچم هدايت و مشعل ايمان است.

*مرگ‏ها را درياب و پشت سرِ پرچم امام

*
با شمشير برنده و نيزه، گام بزن»؟

زن گفت: آرى. انسانى چون من، از حق، رويگردان نمى‏شود و به
دروغ، عذر نمى‏طلبد.

معاويه گفت: چه باعث شد كه چنين كردى؟

زن گفت: دوستى على و پيروى حق.

گفت: سوگند به خدا، در تو اثرى از على نمى‏بينم.

زن گفت: خدا هدايتت كند ـ اى امير مؤمنان ـ كه آنچه گذشته بود،
باز گفتى و آنچه فراموش شده است، يادآورى‏كردى.

معاويه گفت: مُحال است آنچه برادر تو انجام داد، فراموش شود!
آنچه كه از برادر و خويشان تو ديدم، از هيچ كس نديدم.

زن گفت: دهانت راست گفت. برادرم نه پَستْ جايگاه بود و نه
موقعيتش مخفى بود. سوگند به خدا، او مصداق سخن خِنّساء شاعر بود
كه گفت:

*راهجويان از صَخر پيروى مى‏كنند

*
گويى پرچمى است كه در نوك آن، آتشى افروخته شده است.

معاويه گفت: آرى، چنين بود.

/ 458