دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

7 / 13


عبد الرحمان بن حَسّان

3902 .الكامل فى التاريخ ـ در يادكردِ كشته شدن حُجر بن عَدى
و يارانش ـ: معاويه به رحمان بن حسّان گفت: اى برادر ربيعه!
درباره على چه مى‏گويى؟

گفت: رها كن و از من مپرس كه به نفع توست.

گفت: رها نمى‏كنم.

پاسخ داد: گواهى مى‏دهم كه او از بسيارْ ياد كنندگانِ خداوند متعال
بود؛ از فرمان دهندگان به حق، قيام كنندگان به قسط، و گذشت كنندگانِ
از مردم بود.

پرسيد: درباره عثمان چه مى‏گويى؟

گفت: او نخستين كسى بود كه درهاى ستمگرى را گشود و درهاى
حق را بست.

معاويه گفت: خود را كشتى!

رحمان در پاسخ گفت: بلكه تو را كُشتم. در حالى كه‏قبيله ربيعه،
در وادى نيست (يعنى كسى نيست كه وى را شفاعت كند).

معاويه او را به سوى زياد فرستاد و به او فرمان داد كه زنده، دفنش
كند و او را به بدترين شكل، بكُشد. 1

7 / 14

عُبَيده سلمانى 2

3903 .فضائل الصحابة ـ به نقل از عبيده سلمانى ـ: يك سال
با عبد اللّه‏ بن


1 - الكامل فى التاريخ: 2/498، تاريخ الطبرى:
5/276، الأغانى: 17/156 .

2 -  عبيدة بن عمرو سلمانى، فقيه مرادى كوفى است.
عجلى گفت: كوفى تابعى، ثقه بود كه دو سال قبل از وفات پيامبر صلي الله عليه و آله اسلام آورد و وى را
نديد و از ياران على عليه السلام و عبد اللّه‏ بن مسعود بود. ابن نمير و ديگران گفته‏اند كه در سال 72 ق.
درگذشت (ر. ك: تهذيب التهذيب: 4 / 54 / 5182، الاستيعاب: 3/143/1773).

/ 458